17.5.2016 – Seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Brno

M8177000 M8177007Náměstci hejtmana Roman Celý a Marek Šlapal zahájili poslední ze série seminářů Sociální podnikání v praxi, který se uskutečnil v prostorách krajského školicího střediska v brněnské ulici Cejl.

Série seminářů v jednotlivých regionech kraje přinesla informace o zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, o aktivní politice zaměstnanosti a o zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů, jak vybudovat společensky odpovědnou firmu i jak zadávat společensky odpovědné zakázky. Na daná témata přednášeli odborníci z neziskových organizací, úřadu práce i vězeňské služby či odborníci na evropské dotace, ale i podnikatelé mající s tímto druhem podnikání praktické zkušenosti.

více také ZDE

M8177033 M8177035 M8177038 M8177043 M8177051 M8177010 M8177018 M8177021 M8177025

11.5.2016 – Seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Mikulov

M8116972Místostarostka města Mikulov Ing. Marie Leskovjanová zahájila další z řady seminářů „Sociální podnikání v praxi“ v Břeclavi.

Cílem seminářů je seznámit regionální veřejnou správu, zaměstnance městských úřadů, příspěvkových organizací, podnikatele a širokou veřejnost možnostmi zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a s výhodami sociálního podnikání.

Závěrečný seminář bude:

  • 17. 5. 2016 – Brno, Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 530/73, 601 82 Brno

M8116977 M8116986 M8116987 M8116988

17.5.2016 – Pozvánka na seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Brno

Pozvánka BRNO

Komora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na

závěrečný seminář

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI,

konaný pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

dne: 17. 5. 2016 od 9,00 do 16,00 (prezence od 8,30)

místo:  Administrativní a školicí centrum, Cejl 530/73, Brno, aula č. 117

6.5.2016 – Seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Miroslav

M8066948Místostarosta města Miroslavi Roman Volf zahájil další z řady seminářů „Sociální podnikání v praxi“ v Miroslavi.

Cílem seminářů je seznámit regionální veřejnou správu, zaměstnance městských úřadů, příspěvkových organizací, podnikatele a širokou veřejnost možnostmi zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a s výhodami sociálního podnikání.

Další semináře budou následovat v městech Jihomoravského kraje.

  • 11. 5. 2016 – Mikulov
  • 17. 5. 2016 – Brno, Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 530/73, 601 82 Brno

11.5.2016 – Pozvánka na seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Mikulov

Pozvánka MikulovKomora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na seminář

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI,

konaný pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

dne: 11. 5. 2016 od 9,30 do 13,00 (prezence od 9,00)

místo:  Městský úřad Mikulov, zasedací sál II., v mezipatře budovy,  Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1

6.5.2016 – Pozvánka na seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Miroslav

Pozvánka Miroslav Komora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na seminář

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI,

konaný pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

 dne: 6. 5. 2016 od 9,30 do 13,00 (prezence od 9,00)

místo:  Městský úřad Miroslav, Nám. Svobody 1, jednací sál  1. patro

27.4.2015 – Začleňování osob s duševním onemocněním schizofrenií do společenského a pracovního života

Pozvánka_Veselí_nad_Moravou_Page_1Pozvánka_Veselí_nad_Moravou_Page_2Termín konání: středa 27. dubna 2016

Místo konání: Městská galerie Panský dvůr, Turistické centrum Veselska
náměstí Míru 664, 698 01 Veselí nad Moravou
Čas konání: 9 – 15 hod

Záštita: Ing. Antonín Tesařík, radní JMK
Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., přednosta, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Organizátor: Jihomoravský kraj
Partneři: Komora sociálních podniků,
PSYCHIART-INSTITUT PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE o.p.s.,
Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Brně,
SDRUŽENÍ PRÁH – poskytovatel sociálních služeb a
zaměstnavatel osob s duševním onemocněním

Cíl: Mediální – destigmatizace a pozitivní přístup k osobám s duševním onemocněním
Zapojení do pracovního procesu – prostřednictvím podpory (zakázek) veřejné správy

22.4.2016 – Seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Břeclav

M8226920Místostarosta města Břeclav Ing. Zdeněk Urban zahájil další z řady seminářů „Sociální podnikání v praxi“ v Břeclavi.

Cílem seminářů je seznámit regionální veřejnou správu, zaměstnance městských úřadů, příspěvkových organizací, podnikatele a širokou veřejnost možnostmi zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a s výhodami sociálního podnikání.

Další semináře budou následovat v městech Jihomoravského kraje.

  • 06. 5. 2016 – Miroslav
  • 11. 5. 2016 – Mikulov
  • 17. 5. 2016 – Brno, Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 530/73, 601 82 Brno

22.4.2016 – Pozvánka na seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Břeclav

Pozvánka BRECLAVKomora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na seminář

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI,

konaný pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

dne: 22. 4. 2016 od 9,30 do 13,00 (prezence od 9,00)

místo:  Městský úřad BŘECLAV, Nám. TGM 42/3, 690 81 Břeclav, zas. místnost č. 112 (1. patro)

8.4.2016 – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Boskovice

M8086893Ministr zemědělství České republiky Ing. Marian Jurečka zahájil další z řady seminářů Sociální podnikání v praxi ve Městě Boskovice. Ministr také prezentoval připravenost Ministerstva zemědělství podporovat sociální zemědělské farmy, které zaměstnají osoby znevýhodněné na trhu práce a prezentoval již dva příklady dobré praxe ze středních a severních Čech. Dále je připraven podporovat společensky odpovědné zadávání zakázek v rámci ministerstva zemědělství a jím zřizovaných organizací jak např. Povodí nebo Lesy ČR.

Seminář konaný pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Romana Celého a Ing. Jaromíry Vítkové, místostarostky Boskovic, zastupitelky Jihomoravského kraje si klade za cíl seznámit regionální veřejnou správu, zaměstnance městských úřadů, příspěvkových organizací, podnikatele a širokou veřejnost možnostmi zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a s výhodami sociálního podnikání.

M8086882 M8086900