1.7.2016 – Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost

CSR JMK

Rada Jihomoravského kraje spolu s Radou kvality ČR a Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy vyhlašují druhý ročník soutěže

Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost rok 2016

 

 

Cíl soutěže

Cílem soutěže je ocenit organizace v Jihomoravském kraji, které jsou aktivní při realizaci principů společenské odpovědnosti a jsou vzorem ostatním subjektům v Jihomoravském kraji. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty a organizace veřejného sektoru a obce, které působí na území Jihomoravského kraje (dále jen „uchazeč“).

Vyhlášení ceny ke stažení ZDE

vice také najdete na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=312008&TypeID=2

 

8.6.2016 – SENEL, Univerzita Northampton, Anglie

IMG_8016Místopředseda Komory sociálních podniků Ing. Marek Juha (člen řídícího výboru SENEL) a PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. z Masarykovy univerzity (Pedagogická fakulta, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání) vystoupili 8.6.2016 na Univerzitě v Northamptonu v Anglii s příspěvkem „Sociální podnikání a společensky odpovědné zadávání zakázek“ na druhém mezinárodním pracovním semináři v rámci projektu Erasmus+ SEN Employment Links.

 

 

Hlavními tématy semináře „Podpora zaměstnání mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami a osobám se zdravotním postižením“ byly:

  • Výstava Mezinárodních příkladů dobré praxe – která představila mladé lidi se speciálními potřebami a zdravotním postižením na různých pracovištích.
  • Příručka pro zaměstnavatele – zdůrazňující schopnosti a dovedností, které mladí lidé se speciálními potřebami a postižením mohou přinést do vašeho podniku.
  • Panelová diskuse – jak mladí lidé se speciálními potřebami a zdravotním postižením mohou být přínosem pro vaše podnikání.
  • Příležitosti k propojení – zainteresovaných lidí z podniků, vysokých škol a dalších organizací.

V České republice se na projektu podílí Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a nezisková organizace AGAPO, o.p.s.

 

1.6.2016 – Komora sociálních podniků se stala členem Asociace společenské odpovědnosti

Logo_ASOCR Komora sociálních podniků se stala 135. členem Asociace společenské odpovědnosti.

Asociace společenské odpovědnosti rozvíjí společenskou odpovědnost (CSR) a udržitelné podnikání v České republice. V rámci své unikátní vize tvoří největší CSR platformu v ČR, která sdružuje a propojuje organizace z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelného podnikání.

Jako hostitelská organizace Národní sítě Global Compact Česká republika do ČR přináší jedinečné globální know-how United Nations Global Compact, největší platformy korporátní udržitelnosti na světě pod OSN. Ve spolupráci s členskými organizacemi a partnery tak transformuje globální know-how a celosvětové strategie do lokálních projektů.

18.5.2016 – PREZENTACE ze seminářů – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI

SPVP Pruvodni dopis_Page_1Děkujeme všem přednášejícím a všem účastníků seminářů „Sociální podnikání v praxi“, který se uskutečnil pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje.

Poděkování také patří všem starostům a samosprávám měst, kde se seminář konal.

Cílem seminářů je seznámit regionální veřejnou správu, zaměstnance městských úřadů, příspěvkových organizací, podnikatele a širokou veřejnost možnostmi zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a s výhodami sociálního podnikání.

Prezentace ze seminářů naleznete v záložce Ke stažení

17.5.2016 – Seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Brno

M8177000 M8177007Náměstci hejtmana Roman Celý a Marek Šlapal zahájili poslední ze série seminářů Sociální podnikání v praxi, který se uskutečnil v prostorách krajského školicího střediska v brněnské ulici Cejl.

Série seminářů v jednotlivých regionech kraje přinesla informace o zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, o aktivní politice zaměstnanosti a o zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů, jak vybudovat společensky odpovědnou firmu i jak zadávat společensky odpovědné zakázky. Na daná témata přednášeli odborníci z neziskových organizací, úřadu práce i vězeňské služby či odborníci na evropské dotace, ale i podnikatelé mající s tímto druhem podnikání praktické zkušenosti.

více také ZDE

M8177033 M8177035 M8177038 M8177043 M8177051 M8177010 M8177018 M8177021 M8177025

11.5.2016 – Seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Mikulov

M8116972Místostarostka města Mikulov Ing. Marie Leskovjanová zahájila další z řady seminářů „Sociální podnikání v praxi“ v Břeclavi.

Cílem seminářů je seznámit regionální veřejnou správu, zaměstnance městských úřadů, příspěvkových organizací, podnikatele a širokou veřejnost možnostmi zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a s výhodami sociálního podnikání.

Závěrečný seminář bude:

  • 17. 5. 2016 – Brno, Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 530/73, 601 82 Brno

M8116977 M8116986 M8116987 M8116988

17.5.2016 – Pozvánka na seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Brno

Pozvánka BRNO

Komora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na

závěrečný seminář

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI,

konaný pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

dne: 17. 5. 2016 od 9,00 do 16,00 (prezence od 8,30)

místo:  Administrativní a školicí centrum, Cejl 530/73, Brno, aula č. 117

6.5.2016 – Seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Miroslav

M8066948Místostarosta města Miroslavi Roman Volf zahájil další z řady seminářů „Sociální podnikání v praxi“ v Miroslavi.

Cílem seminářů je seznámit regionální veřejnou správu, zaměstnance městských úřadů, příspěvkových organizací, podnikatele a širokou veřejnost možnostmi zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a s výhodami sociálního podnikání.

Další semináře budou následovat v městech Jihomoravského kraje.

  • 11. 5. 2016 – Mikulov
  • 17. 5. 2016 – Brno, Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 530/73, 601 82 Brno

11.5.2016 – Pozvánka na seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Mikulov

Pozvánka MikulovKomora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na seminář

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI,

konaný pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

dne: 11. 5. 2016 od 9,30 do 13,00 (prezence od 9,00)

místo:  Městský úřad Mikulov, zasedací sál II., v mezipatře budovy,  Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1

6.5.2016 – Pozvánka na seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Miroslav

Pozvánka Miroslav Komora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na seminář

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI,

konaný pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

 dne: 6. 5. 2016 od 9,30 do 13,00 (prezence od 9,00)

místo:  Městský úřad Miroslav, Nám. Svobody 1, jednací sál  1. patro