Pozvánka – na konferenci Aktuální trendy v současné ekonomice – čtvrtek 13.12.2018

 Asociace nestátních neziskových organizací v České republice společně s Komorou sociálních podniků a společensky odpovědných organizací
si Vás dovolují pozvat na konferenci Aktuální trendy v současné ekonomice, která se koná 13. 12. 2018 v 10:00 – 14:00 hodin, v Brně – Maloměřicích, Jarní 52.

Termín: 13. prosince 2018, 10:00 – 14:00 hodin
Místo: Jarní 52, Brno

Program konference:

 • 9:30 – 10:00 Prezentace účastníků
 • 10:00 – 10:15 Zahájení konference
 • 10:15 – 11:00 Sociální ekonomika a sociální podnikání v legislativě EU, Ing. Milan Venclík, MBA – Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
 • 11:00 – 11:45 Sociální inovace, Ing. Mirka Wildmannová, PhD., MBA – Masarykova univerzita – Ekonomicko správní fakulta
 • 11:45 – 12:15 Společenská odpovědnost komerční sféry a veřejné správy za podporu sociálního podnikání, Ing. Marek Juha – Hospodářská komora Brno-venkov
 • 12:15 – 12:50 Finanční a jiné benefity pro zaměstnavatele OZP, Ing. Eva Juhová, Komora sociálních podniků
 • 12:50 – 13:30 Vztah 4. technické revoluce a sociální ekonomiky, Florian Margan – odborný poradce ze Slovinska
 • 13:30 – 14:00 Diskuze, závěr konference

Účast na konferenci je zdarma. Počet míst je omezen.

Přihlášení pomocí odkazu: https://goo.gl/forms/XbrYEgQt2Z0nMFSu2

Akce je součástí projektu „ANNO ČR – podpora nevládního sektoru v regionech“. Tento projekt je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Partnerem akce je Komora sociálních podniků a společensky odpovědných organizací.

Pozvánka na konferenci – „Aktuální trendy v přístupu k duševním nemocem“ – středa 23.5.2018

  

Vážení,

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem Vás srdečně zveme na konferenci

„Aktuální trendy v přístupu k duševním nemocem“,

která se koná v rámci projektu „Zdravý Jihomoravský kraj“ pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka

 • Termín konání:                 středa 23.5.2018
 • Místo konání:                    Resocializační centrum, Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 1123/2, 618 00 Brno – Černovice
 • Zahájení:                             9.00 hod

Vzhledem k omezenému počtu míst se prosím registrujte na adrese info@komora-socialnich-podniku.cz

Těšíme se na Vás

S pozdravem

Milan Venclík

 Vážení, svolávám jednání valné hromady Komory sociálních podniků.

Termín:               čtvrtek 10. 5. 2018

Čas:                       17.00 hod (předpokládaný čas ukončení 19.00 hod)

Místo:                  Administrativní centrum HRAD, Jarní 50, 614 00 Brno-Maloměřice patro, zasedací místnost „Inkubátoru sociálních podniků“

 

Návrh programu jednání Valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Informace o činnosti a aktivitách za rok 2017
 3. Návrh činnosti a aktivit na rok 2018
 4. Návrh rozpočtu na rok 2018
 5. Různé
 6. Závěr

Potvrzení účasti prosím zasílejte na mailto:info@komora-socialnich-podniku.cz

S pozdravem

Ing. Milan Venclík

3.4.2018 – Mentoring a možnosti mikrofinancování – projekt MPSV

Dovolujeme si Vám představit či připomenout možnosti projektu MPSV –MENTORINGU FINANCOVÁNÍ organizací sociální ekonomiky „Šance pro rozvoj II.“.

V rámci projektu vám můžeme ZDARMA poskytnout prostřednictvím osobního mentora potřebnou individuální podporu, především v oblastech:
 

 

 

 • přípravy podnikatelského plánu, 
 • finančního a strategického řízení,
 • nastavení vhodného obchodního modelu, 
 • efektivního využívání vhodných marketingových nástrojů,
 • vícezdrojového financování,
 • asistence při vyhledání strategického partnera, apod.

V případě potřeby ÚVĚROVÉHO FINANCOVÁNÍ vašich aktivit můžete využít možností programu MIKROFIN – model mikrofinancování za garantovaných etických podmínek, vytvořený a přizpůsobený potřebám a možnostem organizací sociální ekonomiky.

Všechny uvedené služby podpory rozvoje organizací sociální ekonomiky jsou BEZPLATNÉ, jsou financovány v rámci projektu „Šance pro rozvoj II.“ (reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_0_24/0003890), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.

Více informací o projektu a programu mikrofinancování sociálního sektoru naleznete na http://www.occasioops.cz/mikrofinance.html

V případě zájmu o bližší informace nás, prosím, neváhejte kontaktovat na info@occasioops.cz, nebo na tel. 725 244 496.

Děkuji za Váš čas a přeji příjemný den.

Ing. Petr Vaškovic

Vaskovic@occasioops.cz

  

29.1.2018 – Pozvánka – Začleňování osob zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných na trh práce

 

Datum:           pondělí 29.1.2018

Místo:             Komora sociálních podniků – Inkubátor sociálních podniků

                        Jarní 50, 614 00 Brno-Maloměřice, Administrativní centrum HRAD, 4. patro

 

Registrace:                   09.30 – 10.00 hod

 

 

Program:                      10.00 – 12.00 hod

 1. Představení Komory sociálních podniků a jejich cílů

(Ing. Milan Venclík, MBA, předseda představenstva, Komora sociálních podniků)

 1. Podpora sociálního podnikání – operační program Zaměstnanost

(PhDr. Milada Pelajová, Ministerský rada, Ing. Zdeněk Okáč, projektový manažer, Ministerstvo práce a sociálních věcí)

 1. Sociálního podnikání ve Strategii rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025

(Ing. Milan Venclík, MBA, předseda představenstva, Komora sociálních podniků)

 

 1. Představení skupiny sociálních podniků „… a máme pro Vás práci“

(Ing. Marek Juha, výkonný ředitel)

 1. Představení pracovních příležitostí „… a máme pro Vás práci“ – prohlídka pracovišť

(Ing. Eva Juhová, strategický rozvoj a spolupráce)

 1. Diskuse, závěr

 

 

prosím registrujte na adrese info@komora-socialnich-podniku.cz

 

 

22.11.2017 Mezinárodní konference – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ INOVACE V PRAXI

Ve středu 22.11.2017 se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a primátora Statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála uskutečnila Mezinárodní konference – Sociální podnikání a sociální inovace v praxi. Konferenci zahájil Milan Vojta, MBA, M.A., předseda Výboru sociálně-zdravotního Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Mgr. Jindřich Vobořil, Národní koordinátor pro protidrogovou politiku, Úřadu vlády ČR.

Na konferenci vystoupilo mnoho zajímavých řečníků jak z České republiky tak ze zahraničí, kteří sdíleli svoje zkušenosti se sociálního podnikání a začleňování znevýhodněných osob na trh práce.

Více také naleznete na https://www.facebook.com/pribehtvorilide/ 

Poděkování patří také všem vystupujícím, kteří vytvořili příspěvky náměty na bohatou diskusi všech účastníků.

Prezentace stahujte ZDE

 


 

Pozvánka – 22.11.2017 Mezinárodní konference – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ INOVACE V PRAXI

 Srdečně Vás zveme na

Mezinárodní konferenci – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ INOVACE V PRAXI,

která se koná pod záštitou JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje

Datum:           středa 22.11.2017

Místo:             Hotel Orea Resort Santon ***, Přístavní 38, 635 00 Brno-Bystrc

Vzhledem k omezenému počtu míst se prosím registrujte na adrese info@komora-socialnich-podniku.cz

Těšíme se na Vaši účast

Milan Venclík

25.10.2017 – 2. Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“

Předseda představenstva Komora sociálních podniků se zástupci maloobchodního řetězce Brněnka zahájili 2. Veletrh sociálních podniků a chráněných dílen.

Na Veletrhu výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“ se představilo kolem třiceti těchto organizací.  Představily se i společností starající se o hendikepované osoby a podporující je při začleňování do společnosti a aktivního pracovního života. K vidění byly produkty organizací vytvářejících drobné řemeslné výrobky – například svíčky, mýdla, košíky, keramické lampy apod., tak firmy z odvětví strojírenského, potravinářského, služby IT, grafických společností, organizací s výrobou reklamních předmětů, úklidových společností a další. Svoje činnosti také prezentovaly i školy (například Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace) připravující zdravotně postižené na jejich budoucí povolání a instituce pomáhající tělesně postiženým – například APLA – Jižní Morava, Společnost Podané ruce a další. 

Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“ byl součástí 32. ročníku Veletrhu na Veletrhu, který organizovala Maloobchodní síť Brněnka spol. s r.o. Na této zastřešující akci se představilo okolo stovky vystavovatelů. Návštěvníci našeho veletrhu získali informace o nových možnostech a příležitostech využití nabídky sociálních podniků zákazníkům.

Veletrh se konal za finanční podpory Jihomoravského kraje, pod záštitou hejtmana JUDr. Bohumila Šimka a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marxové.

   

25.10.2017 – Pozvánka na 2. Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“

Zveme vás na 2. Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“ .

Na této akci, která proběhne 25. 10. 2017 od 10:00 hod. v areálu Veletrhy Brno, a.s., pavilon E,  můžete prezentovat své sociální podniky a „chráněné dílny“, tak i společnosti, které se o různým způsobem hendikepované osoby starají, pomáhají jim se začleněním do společnosti a aktivního pracovního života.

Na tomto místě získáte nové možnosti a příležitosti, jak využít nabídky sociálních podniků jak výrobků, tak i služeb (a tím i zákonem stanoveného náhradního plnění – plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením).

Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“  je součástí již tradiční Veletrhu na Veletrhu.

Organizátory jsou Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o., RAPO Brno s.r.o., JASO – DISTRIBUTOR, spol. s r.o., kterého se účastní více než 100 vystavovatelů.

Pokud máte zájem o pronájem stánku, kde bude prezentovat své výrobky a služby, prosím registrujte se na info@komora-socialnich-podniku.cz 

přihláška ke stažení ZDE

Těšíme se na Vás.