Pozvánka – 22.11.2017 Mezinárodní konference – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ INOVACE V PRAXI

 Srdečně Vás zveme na

Mezinárodní konferenci – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ INOVACE V PRAXI,

která se koná pod záštitou JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje

Datum:           středa 22.11.2017

Místo:             Hotel Orea Resort Santon ***, Přístavní 38, 635 00 Brno-Bystrc

Vzhledem k omezenému počtu míst se prosím registrujte na adrese info@komora-socialnich-podniku.cz

Těšíme se na Vaši účast

Milan Venclík

19.10.2016 – Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“

veletrh-kspSrdečně vás zveme na Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“ a konferenci „Sociální podnikání a společenská odpovědnost v praxi.“

Akce se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje,

pod záštitou náměstka hejtmana Ing. Romana Celého, Dis.

a pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marxové.

zastita-mpsv

Na této akci se budou prezentovat jak sociální podniky a „chráněné dílny,“ tak i společnosti, které se o různým způsobem hendikepované osoby starají, pomáhají jim se začleněním do společnosti a aktivního pracovního života. Na tomto místě získáte nové možnosti a příležitosti, jak využít nabídky sociálních podniků jak výrobků, tak i služeb (a tím i zákonem stanoveného náhradního plnění – plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením). Vystavovat budou společnosti jak s drobnými řemeslnými výrobky (mýdla, košíky, svíčky, keramické lampy) , tak firmy z odvětví potravinářského, služeb IT, grafické společnosti, společnosti s výrobou reklamních předmětů, úklidové společnosti a další. Nebudou chybět ani školy, které připravují zdravotně postižené na další povolání a společnosti pracující s tělesně postiženými, jako je Liga vozíčkářů, Sdružení Práh, APLA – Jižní Morava a další.

Konference je zaměřena na problematiku společenské odpovědnosti a sociálního podnikání, společensky odpovědného zadávání zakázek a jejich realizace.

Vstup na Veletrh i Konferenci je zdarma, prosím registrujte se na veletrh@mpvp.cz

Budeme velmi potěšeni, pokud budeme mít možnost Vás na Veletrhu osobně pozdravit.

19.10.2016 – Pozvánka

veletrh-kspKomora sociálních podniku a Asociace zaměstnavatelku zdravotně postižených České republiky Vás zvou

na Veletrh výrobku a služeb sociálních podniku a „chráněných dílen“ 

a konferenci „Společenská odpovědnost a sociální podnikání v praxi“

Ve středu dne 19.10. 2016 od 10 do 17 hod. v areálu Veletrhy Brno a.s., v hale E

 

Veletrh:

 • Představení sociálních podniku a „chráněných dílen“, jejich produktu a služeb
 • Prostor pro vlastní jednání o možnostech spolupráce s chránenými dílnami a sociálními podniky

Program konference:

 • Prezentace Komory sociálních podniku a jejich aktivit
 • Společenská odpovědnost v souvislosti s podnikáním v praxi
 • Společensky odpovědné zadávání zakázek

18.3.2016 – Pozvánka na seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Hodonín

Pozvanka HodoninKomora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na seminář

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI,

konaný pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

dne: 18. 3. 2016 od 9,30 do 13,00 (prezence od 9,00)

místo:  MěÚ Hodonín, Národní třída 25, velká zasedací místnost

Další termíny a města seminářů SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI

SPVP Pruvodni dopis_Page_1

 • 18. 3. 2016 – Hodonín
 • 01. 4. 2016 – Vyškov
 • 08. 4. 2016 – Boskovice
 • 15. 4. 2016bude stanoveno
 • 22. 4. 2016bude stanoveno
 • 06. 5. 2016 – Miroslav
 • 17. 5. 2016 – Brno, Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 530/73, 601 82 Brno

26. 2. 2016 – Pozvánka na seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Blansko

20160219_BLANSKO_ pozvankaKomora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na seminář

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI
konaný pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

dne: 26. 2. 2016 od 9,30 do 13,00 (prezence od 9,00)

místo: MěÚ Blansko na nám. Republiky 1., velká zasedací místnost

18. 2. 2016 – Pozvánka na seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Kyjov

Komora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na seminář

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI
konaný pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

dne: 19. 2. 2016 od 9,30 do 13,00 (prezence od 9,00)

místo: Městský úřad KYJOV, Masarykovo náměstí 30/1, velká zasedací místnost v přízemí

12. 2. 2016 – Pozvánka na seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Pohořelice

20160212_POHORELICE_ pozvankaKomora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na seminář

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI
konaný pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

dne: 12. 2. 2016 od 9,30 do 13,00 (prezence od 9,00)
místo: Městský úřad POHOŘELICE, Vídeňská 699, Pohořelice

 

PROGRAM SEMINÁŘE:
Ing. Roman Celý, Jihomoravský kraj – Úvodní slovo
Bc. Miroslav Novák, Dis. – slovo místostarosty Pohořelic
Ing. Milan Venclík, MBA, KSP – představení Komory sociálních podniků a jejich cílů
Bc. Iveta Kožnárková, Úřad práce ČR – Aktivní politika zaměstnanosti
Jiří Štegl, MBA, Vězeňská služba ČR – Zaměstnávání odsouzených
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA, ESF MU Brno – Srovnání poptávky trhu práce a nabídky cílových skupin
Hana Valová Dis., KSP – Možnosti čerpání prostředků v novém finančním období
Mgr. Richard Budzák, Sdružení příjemců evropských dotací – Právní aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek
Mgr. Mochťák, Úřad vlády České republiky – Příležitosti podpory soc. podnikání ve spolupráci s Odborem pro soc. začleňování Úřadu vlády ČR
Jan Pohanka, Okresní hospodářské komora Brno – venkov – představení podnikatelských aktivit v regionu
Bronislava Milinková, ANNO JMK – Nestátní neziskové organizace a sociální podnikání
Ing. Straka, JMK – Odpovědné zadávaní veřejných zakázek – příklady
Ing. Marek Juha, KSP, Bc. Lenka Šebelová – Příklady dobré praxe v rámci regionu

Prosím, rezervujte si místo na emailu: info@komora-socialnich-podniku.cz, počet míst je omezen.

Partneři projektu: OHK: Brno – venkov, Blansko, Vyškov, Břeclav, Znojmo, Hodonín, Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

1.2.2016 – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – semináře v Jihomoravském kraji

Komora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na semináře SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI, které se konají pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje.

Semináře budou probíhat v vždy pátek ve městech Pohořelice, Kyjov, Znojmo, Blansko, Boskovice, Vyškov, Kuřim, Hodonín, Břeclav, Mikulov, Tišnov, Miroslav, Veselí nad Moravou, Šlapanice, Židlochovice.

První seminář zahajujeme v Pohořelicích v pátek 12.2.2016.

Sledujte naše webové stránky, kde budeme zveřejňovat pozvánky na jednotlivé semináře.

 

Pozvánka – Konference „Střední školy Jihomoravského kraje vzdělávající žáky se zdravotním postižením & Sociální podniky“ – středa 20.5.2015

Pozvanka na konferenci KSP 20150520_1Ve středu 20. 5. 2015 od 9:00 hod. v místnosti č. 121 školícího centra Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, 601 82 Brno

Program 9.00 hod – cca 13 hod:

 1. Zahájení
 2. Vystoupení náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Bc. Romana Celého, DiS.
 3. Představení Komory sociálních podniků a její činnosti – Ing. Milan Venclík
 4. Aktivní politika zaměstnanosti v rámci Krajské pobočky úřadu práce – Ing. Josef Bürger, pověřený řízením krajské pobočky v Brně
 5. Představení středních škol JMK vzdělávajících žáky se zdravotním postižením
  1. Předpokládaný počet absolventů 2015, 2016
  2. Obory vzdělání
 6. Představení sociálních podniků
 7. Požadavky na potenciální zaměstnance (absolventy škol JMK)
 8. Představení tržiště práce pro školy JMK a sociální podniky – Ing. Marek Juha
 9. Diskuse