19.10.2016 – Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“

soc1Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý, předseda představenstva Komory sociálních podniků Milan Venclík a místopředseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených Karel Rychtář ve středu 19. října 2016 zahájili v areálu brněnského výstaviště Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a chráněných dílen.

Cílem veletrhu je představit produkty a služby sociálních podniků a „chráněných dílen“ a zároveň vytvořit prostor pro vlastní jednání o možnostech spolupráce. Součástí veletrhu, který se koná za podpory Jihomoravského kraje, je také konference Sociální odpovědnost a sociální podnikání v praxi. Na konferenci představila své aktivity Komora sociálních podniků, mezi projednávaná témata patřila také společenská odpovědnost v souvislosti s podnikáním v praxi a společensky odpovědné zadávání zakázek.

Děkujeme všem vystavovatelům a hostů za účast.

Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a chráněných dílen se stal součástí již tradiční Veletrh na Veletrhu pořádaný Maloobchodní sítí BRNĚNKA, VO skladem RAPO a JASO – DISTRIBUTORem. Jde o jubilejní 30. VELETRH.

Pořadatelům jménem Komory sociálních podniků děkujeme za možnost uspořádat veletr ve společných prostorách pavilonu E a také za jejich společensky odpovědný přístup podpoře k zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.

19.10.2016 – Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“

veletrh-kspSrdečně vás zveme na Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“ a konferenci „Sociální podnikání a společenská odpovědnost v praxi.“

Akce se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje,

pod záštitou náměstka hejtmana Ing. Romana Celého, Dis.

a pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marxové.

zastita-mpsv

Na této akci se budou prezentovat jak sociální podniky a „chráněné dílny,“ tak i společnosti, které se o různým způsobem hendikepované osoby starají, pomáhají jim se začleněním do společnosti a aktivního pracovního života. Na tomto místě získáte nové možnosti a příležitosti, jak využít nabídky sociálních podniků jak výrobků, tak i služeb (a tím i zákonem stanoveného náhradního plnění – plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením). Vystavovat budou společnosti jak s drobnými řemeslnými výrobky (mýdla, košíky, svíčky, keramické lampy) , tak firmy z odvětví potravinářského, služeb IT, grafické společnosti, společnosti s výrobou reklamních předmětů, úklidové společnosti a další. Nebudou chybět ani školy, které připravují zdravotně postižené na další povolání a společnosti pracující s tělesně postiženými, jako je Liga vozíčkářů, Sdružení Práh, APLA – Jižní Morava a další.

Konference je zaměřena na problematiku společenské odpovědnosti a sociálního podnikání, společensky odpovědného zadávání zakázek a jejich realizace.

Vstup na Veletrh i Konferenci je zdarma, prosím registrujte se na veletrh@mpvp.cz

Budeme velmi potěšeni, pokud budeme mít možnost Vás na Veletrhu osobně pozdravit.

Časopis 1/2016 – Sociální ekonomika a společenská odpovědnost v praxi

milan-venclik_1

 

 

Vážení přátelé,

Připravili jsme pro vás první číslo časopisu „Sociální ekonomika a společenská odpovědnost v praxi“.

 

Toto číslo se zabývá dvěma základními tématy:

 1. Chystanému zákonu o sociálním podnikání a konání akce veletrhu. Jsou zde uvedeny základní teze chystaného zákona s odkazy na plné pracovní verze.
 2. Dále Komora sociálních podniků, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, Platforma společenské odpovědnosti Jihomoravského kraje, za podpory Jihomoravského kraje, zorganizovali Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“ a krátkou konferenci „Společenská odpovědnost a sociální podnikání v praxi“.

Veletrh a konference se bude konat ve středu 19. 10. 2016 od 10,00 do 17.00 hod. v areálu Veletrhy Brno a.s. v hale E, jako součást veletrhu Maloobchodní sítě BRNĚNKA. Všichni jste srdečně zváni a zájemci o prezentaci vlastních služeb a výrobků, se mohou obrátit na Komoru sociálních podniků.

S pozdravem Milan Venclík

Ke stažení ZDE – 1/2016 Sociální ekonomika a společenská odpovědnost v praxi

Časopis 0/2016 – Sociální ekonomika a společenská odpovědnost v praxi

milan-venclik_1 Vážení přátelé, dostává se vám do rukou nový odborný časopis Komory sociálních podniků s názvem Sociální ekonomika a společenská odpovědnost v praxi, který chce obohatit všechny aktéry, kteří působí v oblasti sociální ekonomiky a společenské odpovědnosti a mají zájem pomoci věci posunovat vpřed. Možná, že si říkáte, proč nový časopis? Proč spojovat sociální ekonomiku a společenskou odpovědnost? Obě otázky jsou na místě. To důležité v tomto názvu je slovo praxe!  

S pozdravem Milan Venclík

Ke stažení ZDE – 0/2016 Sociální ekonomika a společenská odpovědnost v praxi  

19.10.2016 – Pozvánka

veletrh-kspKomora sociálních podniku a Asociace zaměstnavatelku zdravotně postižených České republiky Vás zvou

na Veletrh výrobku a služeb sociálních podniku a „chráněných dílen“ 

a konferenci „Společenská odpovědnost a sociální podnikání v praxi“

Ve středu dne 19.10. 2016 od 10 do 17 hod. v areálu Veletrhy Brno a.s., v hale E

 

Veletrh:

 • Představení sociálních podniku a „chráněných dílen“, jejich produktu a služeb
 • Prostor pro vlastní jednání o možnostech spolupráce s chránenými dílnami a sociálními podniky

Program konference:

 • Prezentace Komory sociálních podniku a jejich aktivit
 • Společenská odpovědnost v souvislosti s podnikáním v praxi
 • Společensky odpovědné zadávání zakázek

25.8.2016 – Podpis Memoranda o spolupráci s Jihomoravským krajem

kom4Ing. Milan Venclík, předseda představenstva Komory sociálních podniků podepsal dnes s JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského Memorandum o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Komorou sociálních podniků.

Cílem memoranda je vyjádřit společnou vůli stran přispět vlastními možnostmi k maximálnímu sociálnímu a ekonomickému rozvoji Jihomoravského kraje. S vědomím potřeby spolupráce všech zainteresovaných institucí, které mohou toto území dále rozvíjet, deklarují strany zájem
o vzájemnou spolupráci v oblasti sociálního podnikání.

Podpisem memoranda strany potvrzují zájem a dobrou vůli při hledání společných řešení, možností spolupráce a vzájemné informovanosti při naplňování cílů sociálního podnikání
v Jihomoravském kraji.

1.7.2016 – Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost

CSR JMK

Rada Jihomoravského kraje spolu s Radou kvality ČR a Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy vyhlašují druhý ročník soutěže

Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost rok 2016

 

 

Cíl soutěže

Cílem soutěže je ocenit organizace v Jihomoravském kraji, které jsou aktivní při realizaci principů společenské odpovědnosti a jsou vzorem ostatním subjektům v Jihomoravském kraji. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty a organizace veřejného sektoru a obce, které působí na území Jihomoravského kraje (dále jen „uchazeč“).

Vyhlášení ceny ke stažení ZDE

vice také najdete na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=312008&TypeID=2

 

8.6.2016 – SENEL, Univerzita Northampton, Anglie

IMG_8016Místopředseda Komory sociálních podniků Ing. Marek Juha (člen řídícího výboru SENEL) a PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. z Masarykovy univerzity (Pedagogická fakulta, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání) vystoupili 8.6.2016 na Univerzitě v Northamptonu v Anglii s příspěvkem „Sociální podnikání a společensky odpovědné zadávání zakázek“ na druhém mezinárodním pracovním semináři v rámci projektu Erasmus+ SEN Employment Links.

 

 

Hlavními tématy semináře „Podpora zaměstnání mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami a osobám se zdravotním postižením“ byly:

 • Výstava Mezinárodních příkladů dobré praxe – která představila mladé lidi se speciálními potřebami a zdravotním postižením na různých pracovištích.
 • Příručka pro zaměstnavatele – zdůrazňující schopnosti a dovedností, které mladí lidé se speciálními potřebami a postižením mohou přinést do vašeho podniku.
 • Panelová diskuse – jak mladí lidé se speciálními potřebami a zdravotním postižením mohou být přínosem pro vaše podnikání.
 • Příležitosti k propojení – zainteresovaných lidí z podniků, vysokých škol a dalších organizací.

V České republice se na projektu podílí Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a nezisková organizace AGAPO, o.p.s.

 

1.6.2016 – Komora sociálních podniků se stala členem Asociace společenské odpovědnosti

Logo_ASOCR Komora sociálních podniků se stala 135. členem Asociace společenské odpovědnosti.

Asociace společenské odpovědnosti rozvíjí společenskou odpovědnost (CSR) a udržitelné podnikání v České republice. V rámci své unikátní vize tvoří největší CSR platformu v ČR, která sdružuje a propojuje organizace z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelného podnikání.

Jako hostitelská organizace Národní sítě Global Compact Česká republika do ČR přináší jedinečné globální know-how United Nations Global Compact, největší platformy korporátní udržitelnosti na světě pod OSN. Ve spolupráci s členskými organizacemi a partnery tak transformuje globální know-how a celosvětové strategie do lokálních projektů.

18.5.2016 – PREZENTACE ze seminářů – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI

SPVP Pruvodni dopis_Page_1Děkujeme všem přednášejícím a všem účastníků seminářů „Sociální podnikání v praxi“, který se uskutečnil pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje.

Poděkování také patří všem starostům a samosprávám měst, kde se seminář konal.

Cílem seminářů je seznámit regionální veřejnou správu, zaměstnance městských úřadů, příspěvkových organizací, podnikatele a širokou veřejnost možnostmi zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a s výhodami sociálního podnikání.

Prezentace ze seminářů naleznete v záložce Ke stažení