Pozvánka – Konference „Střední školy Jihomoravského kraje vzdělávající žáky se zdravotním postižením & Sociální podniky“ – středa 20.5.2015

Pozvanka na konferenci KSP 20150520_1Ve středu 20. 5. 2015 od 9:00 hod. v místnosti č. 121 školícího centra Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, 601 82 Brno

Program 9.00 hod – cca 13 hod:

 1. Zahájení
 2. Vystoupení náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Bc. Romana Celého, DiS.
 3. Představení Komory sociálních podniků a její činnosti – Ing. Milan Venclík
 4. Aktivní politika zaměstnanosti v rámci Krajské pobočky úřadu práce – Ing. Josef Bürger, pověřený řízením krajské pobočky v Brně
 5. Představení středních škol JMK vzdělávajících žáky se zdravotním postižením
  1. Předpokládaný počet absolventů 2015, 2016
  2. Obory vzdělání
 6. Představení sociálních podniků
 7. Požadavky na potenciální zaměstnance (absolventy škol JMK)
 8. Představení tržiště práce pro školy JMK a sociální podniky – Ing. Marek Juha
 9. Diskuse

Kulatý stůl Komory sociálních podniků – úterý 17. 2. 2015

Děkujeme všem zájemců za účast na Kulatém stole Komory sociálních podniků. Věříme, že přednášky a diskuse pro vás měly přínos. Všechny prezentace naleznete v sekci „Ke stažení“

Těšíme se na shledání s vámi na dalších našich akcích.

Pozvánka – Kulatý stůl Komory sociálních podniků – úterý 17. 2. 2015

Pozvanka na kulaty stul KSP 20150217V úterý 17. 2. 2015 od 10:00 hod, v zasedací místnosti č. 240 Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Program:

10.00 hod – 12.00 hod – Dopolední blok

 • Úvod, přivítání
 • Podpora sociálního podnikání v Jihomoravském kraji – náměstek hejtmana Bc. Roman Celý, DiS.
 • Představení Komory sociálních podniků – Ing. Milan Venclík, MBA
 • Aktuální situace na trhu práce v České republice a strategie zaměstnanosti do roku 2020 – Ing. Jan Marek, náměstek ministryně, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Spolupráce Krajské hospodářské komory jižní Moravy se sociálními podniky – Mgr. Petr Kostík, ředitel

 

12.00 – 12.30 hod – Přestávka na občerstvení

12.30 – 14.00 hod – Odpolední blok

 • Zkušenosti neziskových organizací Jihomoravského kraje se sociálním podnikáním – RNDr. Bronislava Milinková, členka výkonného výboru Asociace nevládních neziskových organizací Jihomoravského kraje
 • Aktivní politika zaměstnanosti v rámci Krajské pobočky úřadu práce – Ing. Josef Bürger, pověřený řízením krajské pobočky v Brně
 • Vzdělávání žáků speciální střední školy v sociálním podnikání – Ing. Zahradníková Miroslava, ředitelka, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené
 • Příklady dobré praxe sociálních podniků – Ing. Marek Juha, místopředseda, Komora sociálních podniků
 • Výměna zkušeností účastníků při rozvíjení a budování sociálního podniku – diskuze

Poděkování z Jihomoravského kraje

Hezký večer, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych Vám jménem vedení organizátorů, paní ředitelky JUDr. Věry Vojáčkové, MPA a Ing. Jana Svobodníka, EurChem, a „realizačního“ týmu poděkovala za spolupráci na dnešní konferenci k tématu společenské odpovědnosti. Velice si vážíme Vašeho aktivního zapojení, za vystoupení, prezentace, přenos dobré praxe a zajímavých informací, které mohou mít (a reálně jistě měly) vliv na míru zájmu o téma společenské odpovědnosti. Dle ohlasů, které jsem „stihla“ sbírat v průběhu konání, se Vaše vystoupení setkala s kladným přijetím a se zájmem. Řadu lidí jste svými příspěvky vyprovokovali k přemýšlení a dost možná i k rozhodnutí „věnovat tématu společenské odpovědnosti čas, zdroje a vlastní úsilí“ :-). Myslím si, že cíl naší konference byl více než naplněn…

Díky Vám se nám podařilo uspořádat ÚSPĚŠNÝ druhý ročník naší konference. Laťka je tedy pro ten třetí nasazena opět vysoko.

S pozdravem, velkým poděkováním a přáním všeho nejlepšího za celý realizační tým

Jarmila Beránková

2. ročník konference „Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy“

Druhý ročník konference na téma „Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy“ se konal v úterý 18. listopadu 2014 v prostorách Administrativního a společenského centra Jihomoravského kraje na ulici Cejl v Brně.

Konferenci zahájili představitelé pořádajících organizací – ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věra Vojáčková a ředitel a. s. Qualiform Jan Svobodník. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

„Společenská odpovědnost, tak jak ji chápeme – tedy jako dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungování odpovědně ke svému okolí -, by měla být naprostou samozřejmostí a integrální součástí řízení a fungování organizací veřejné správy. Veřejnou správu vnímáme jako základní pilíř společenské zodpovědnosti,“ připomněla Věra Vojáčková.

Účelem konference bylo seznámit zástupce organizací veřejné správy s filozofií společenské odpovědnosti a jejím přínosem pro rozvoj kvality života komunity a životního prostředí, v nichž organizace působí a které svou činností bezprostředně ovlivňuje. Součástí programu byla rovněž výměna praktických zkušeností se zaváděním strategického přístupu ke společenské odpovědnosti do systému řízení a představení zajímavých možností, jak se v odpovědném jednání veřejné správy posunout dále.

zdroj: Jihomoravský kraj

Pozvánka na 2. ročník konference „Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy“

Dne 18. 11. 2014 (v době od 9:00 do 16:00 hod.) se uskuteční druhý ročník konference „Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy“

Konference se koná pod záštitou pana hejtmana a je určena zástupcům územně-samosprávných celků JMK, ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných JMK, představitelům ostatních krajských úřadů, odborníkům z akademické sféry a dalším zájemcům.

Pozvanka_2014

 

Pozvánka na jednání valné hromady Komory sociálních podniků

Vážení kolegové, svolávám jednání valné hromady Komory sociálních podniků.

Termín:               středa 10. 12. 2014

Čas:                      17.00 hod (předpokládaný čas ukončení 19.00 hod)

Místo:                  v sídle Komory, Jarní 50, 614 00 Brno-Maloměřice, 2. patro, zasedací místnost „Učebna“

Program jednání Valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Předání potvrzení o členství novým členům Komory
 3. Informace o činnosti a aktivitách za rok 2014
 4. Návrh činnosti a aktivit na rok 2015
 5. Různé
 6. Závěr

S pozdravem

Ing. Milan Venclík

Kulatý stůl Regionálního centra podpory sociálního podnikání

Dne 5.3.2014 proběhl seminář, který pořádalo Centrum sociálního podnikání Jihomoravského kraje ve spolupráci s Komorou sociálních podniků. Seminář, který proběhl pod záštitou a s osobní účastí pana náměstka hejtmana Bc. Romana Celého DiS, byl zaměřen na současný stav a budoucí podporu sociálního podnikání v Jihomoravském kraji. Semináře se zúčastnili již fungující sociální podnikatelé, neziskové organizace a zájemci o sociální podnikání. Novinkou byla účast zástupců speciálních škol JMK kteří v diskuzi přednesli své problémy se zaměstnáváním svých absolventů. Tomuto zaměstnávání by při vhodně nastaveném programu mohly významně napomoct právě sociální podniky. Příjemným překvapením byly praktické ukázky zručnosti malířů, tiskařů, kuchařů a cukrářů OU a Prš Lomená, kteří ukázali, že se dovedou poprat se svými hendikepy a že jejich výrobky si zaslouží náš obdiv.

Seminář prokázal, že sociální podnikání v Jihomoravském kraji má velký potenciál a může významně přispět k tvorbě nových pracovních míst, snížení nezaměstnanosti a k celkovému rozvoji regionu.

více také na stránkách Jihomoravského kraje