Pozvánka – Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v praxi – úterý 11.02.2020

Komora sociálních podniků ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy,

pod záštitou Mgr. Marka Šlapala, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje vás zvou na seminář

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v praxi

Cílem semináře je seznámit odbornou a širokou veřejnost a další s problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením na trhu práce, jeho výhodami a dopadem na daný region a jednotlivou obec.

Místo konání:   Městský úřad Kyjov, Masarykovo nám. 4/2

Termín:               úterý 10.02.2020, 9–14 hod

Cílová skupina: Široká veřejnost, odborná veřejnost, veřejná správa, sociální podniky, podnikatelé, neziskový sektor a další.

Program semináře

09.00 – 09.30 hod      Registrace

09.30 – 10.00 hod      Zahájení

 • Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
 • Mgr. František Lukl, MPA, starosta města Kyjov
 • Ing. Bc. Anna Hubáčková, senátorka
 • Ing. Tomáš Psota, Krajská hospodářská komora jižní Moravy

10.00 – 13.00 hod     

 • Ing. Milan Venclík, MBA, Komora sociálních podniků – zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce
 • Michal Švagerka, ředitel Okresní hospodářské komory Hodonín – aktuální situace zaměstnavatelů v regionu
 • Zástupce místního pracoviště, Úřad práce ČR – Aktivní politika zaměstnanosti
 • Katarína Csicsaiová, Platební instituce Roger a.s. – Provozní financování prostřednictvím zkrácení splatnosti
 • Ing. Aleš Trnka, Českomoravská záruční a rozvojová banka – Možnosti financování podniků
 • Regionální NNO a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Zástupce chráněné dílny– Příklady dobré praxe v rámci regionu

13.00 – 13.30 hod      Diskuse

13.30 – 14.00 hod      Občerstvení

Seminář poskytne všem účastníkům informace o zaměstnávání OZP v Jihomoravském kraji včetně nových trendů v této oblasti. Budou představeny i inovativní přístupy v tomto oboru podnikání.

Registrujte se na info@komora-socialnich-podniku.cz

Pozvánka – Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v praxi – úterý 26.11.2019

Komora sociálních podniků ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy,

pod záštitou Mgr. Marka Šlapala, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

vás zvou na seminář

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v praxi

Cílem semináře je seznámit odbornou a širokou veřejnost a další s problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením na trhu práce, jeho výhodami a dopadem na daný region a jednotlivou obec.

Místo konání:   Městský úřad Boskovice, Masarykovo nám. 4/2

Termín:               úterý 26.11.2019, 9–14 hod

Cílová skupina: Široká veřejnost, odborná veřejnost, veřejná správa, sociální podniky, podnikatelé, neziskový sektor a další.

Program semináře

09.00 – 09.30 hod      Registrace

09.30 – 10.00 hod      Zahájení

 • Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
 • Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta města Boskovice
 • Ing. Tomáš Psota, Krajská hospodářská komora jižní Moravy

10.30 – 13.00 hod     

 • Ing. Milan Venclík, MBA, Komora sociálních podniků – zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce
 • Ivo Lizna, předseda představenstva Okresní hospodářské komory Blansko – aktuální situace zaměstnavatelů v regionu
 • Zástupce místního pracoviště, Úřad práce ČR – Aktivní politika zaměstnanosti
 • Ing. Aleš Trnka, Českomoravská záruční a rozvojová banka – Možnosti financování podniků
 • Katarína Csicsaiová, Platební instituce Roger a.s. – Provozní financování prostřednictvím zkrácení splatnosti
 • Regionální NNO a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Zástupce chráněné dílny– Příklady dobré praxe v rámci regionu

13.00 – 13.30 hod      Diskuse

13.30 – 14.00 hod      Občerstvení

            Seminář poskytne všem účastníkům informace o zaměstnávání OZP v Jihomoravském kraji včetně nových trendů v této oblasti. Budou představeny i inovativní přístupy v tomto oboru podnikání.

Registrujte se na info@komora-socialnich-podniku.cz

Prezentace naleznete ZDE

Pozvánka – na konferenci Aktuální trendy v současné ekonomice – čtvrtek 13.12.2018

 Asociace nestátních neziskových organizací v České republice společně s Komorou sociálních podniků a společensky odpovědných organizací
si Vás dovolují pozvat na konferenci Aktuální trendy v současné ekonomice, která se koná 13. 12. 2018 v 10:00 – 14:00 hodin, v Brně – Maloměřicích, Jarní 52.

Termín: 13. prosince 2018, 10:00 – 14:00 hodin
Místo: Jarní 52, Brno

Program konference:

 • 9:30 – 10:00 Prezentace účastníků
 • 10:00 – 10:15 Zahájení konference
 • 10:15 – 11:00 Sociální ekonomika a sociální podnikání v legislativě EU, Ing. Milan Venclík, MBA – Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
 • 11:00 – 11:45 Sociální inovace, Ing. Mirka Wildmannová, PhD., MBA – Masarykova univerzita – Ekonomicko správní fakulta
 • 11:45 – 12:15 Společenská odpovědnost komerční sféry a veřejné správy za podporu sociálního podnikání, Ing. Marek Juha – Hospodářská komora Brno-venkov
 • 12:15 – 12:50 Finanční a jiné benefity pro zaměstnavatele OZP, Ing. Eva Juhová, Komora sociálních podniků
 • 12:50 – 13:30 Vztah 4. technické revoluce a sociální ekonomiky, Florian Margan – odborný poradce ze Slovinska
 • 13:30 – 14:00 Diskuze, závěr konference

Účast na konferenci je zdarma. Počet míst je omezen.

Přihlášení pomocí odkazu: https://goo.gl/forms/XbrYEgQt2Z0nMFSu2

Akce je součástí projektu „ANNO ČR – podpora nevládního sektoru v regionech“. Tento projekt je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Partnerem akce je Komora sociálních podniků a společensky odpovědných organizací.

Pozvánka na konferenci – „Aktuální trendy v přístupu k duševním nemocem“ – středa 23.5.2018

  

Vážení,

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem Vás srdečně zveme na konferenci

„Aktuální trendy v přístupu k duševním nemocem“,

která se koná v rámci projektu „Zdravý Jihomoravský kraj“ pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka

 • Termín konání:                 středa 23.5.2018
 • Místo konání:                    Resocializační centrum, Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 1123/2, 618 00 Brno – Černovice
 • Zahájení:                             9.00 hod

Vzhledem k omezenému počtu míst se prosím registrujte na adrese info@komora-socialnich-podniku.cz

Těšíme se na Vás

S pozdravem

Milan Venclík

 Vážení, svolávám jednání valné hromady Komory sociálních podniků.

Termín:               čtvrtek 10. 5. 2018

Čas:                       17.00 hod (předpokládaný čas ukončení 19.00 hod)

Místo:                  Administrativní centrum HRAD, Jarní 50, 614 00 Brno-Maloměřice patro, zasedací místnost „Inkubátoru sociálních podniků“

 

Návrh programu jednání Valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Informace o činnosti a aktivitách za rok 2017
 3. Návrh činnosti a aktivit na rok 2018
 4. Návrh rozpočtu na rok 2018
 5. Různé
 6. Závěr

Potvrzení účasti prosím zasílejte na mailto:info@komora-socialnich-podniku.cz

S pozdravem

Ing. Milan Venclík

3.4.2018 – Mentoring a možnosti mikrofinancování – projekt MPSV

Dovolujeme si Vám představit či připomenout možnosti projektu MPSV –MENTORINGU FINANCOVÁNÍ organizací sociální ekonomiky „Šance pro rozvoj II.“.

V rámci projektu vám můžeme ZDARMA poskytnout prostřednictvím osobního mentora potřebnou individuální podporu, především v oblastech:
 

 

 

 • přípravy podnikatelského plánu, 
 • finančního a strategického řízení,
 • nastavení vhodného obchodního modelu, 
 • efektivního využívání vhodných marketingových nástrojů,
 • vícezdrojového financování,
 • asistence při vyhledání strategického partnera, apod.

V případě potřeby ÚVĚROVÉHO FINANCOVÁNÍ vašich aktivit můžete využít možností programu MIKROFIN – model mikrofinancování za garantovaných etických podmínek, vytvořený a přizpůsobený potřebám a možnostem organizací sociální ekonomiky.

Všechny uvedené služby podpory rozvoje organizací sociální ekonomiky jsou BEZPLATNÉ, jsou financovány v rámci projektu „Šance pro rozvoj II.“ (reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_0_24/0003890), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.

Více informací o projektu a programu mikrofinancování sociálního sektoru naleznete na https://mikrofin.cz

V případě zájmu o bližší informace nás, prosím, neváhejte kontaktovat na info@occasioops.cz, nebo na tel. 725 244 496.

Děkuji za Váš čas a přeji příjemný den.

Ing. Petr Vaškovic

Vaskovic@occasioops.cz

  

29.1.2018 – Pozvánka – Začleňování osob zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných na trh práce

 

Datum:           pondělí 29.1.2018

Místo:             Komora sociálních podniků – Inkubátor sociálních podniků

                        Jarní 50, 614 00 Brno-Maloměřice, Administrativní centrum HRAD, 4. patro

 

Registrace:                   09.30 – 10.00 hod

 

 

Program:                      10.00 – 12.00 hod

 1. Představení Komory sociálních podniků a jejich cílů

(Ing. Milan Venclík, MBA, předseda představenstva, Komora sociálních podniků)

 1. Podpora sociálního podnikání – operační program Zaměstnanost

(PhDr. Milada Pelajová, Ministerský rada, Ing. Zdeněk Okáč, projektový manažer, Ministerstvo práce a sociálních věcí)

 1. Sociálního podnikání ve Strategii rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025

(Ing. Milan Venclík, MBA, předseda představenstva, Komora sociálních podniků)

 

 1. Představení skupiny sociálních podniků „… a máme pro Vás práci“

(Ing. Marek Juha, výkonný ředitel)

 1. Představení pracovních příležitostí „… a máme pro Vás práci“ – prohlídka pracovišť

(Ing. Eva Juhová, strategický rozvoj a spolupráce)

 1. Diskuse, závěr

 

 

prosím registrujte na adrese info@komora-socialnich-podniku.cz

 

 

22.11.2017 Mezinárodní konference – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ INOVACE V PRAXI

Ve středu 22.11.2017 se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a primátora Statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála uskutečnila Mezinárodní konference – Sociální podnikání a sociální inovace v praxi. Konferenci zahájil Milan Vojta, MBA, M.A., předseda Výboru sociálně-zdravotního Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Mgr. Jindřich Vobořil, Národní koordinátor pro protidrogovou politiku, Úřadu vlády ČR.

Na konferenci vystoupilo mnoho zajímavých řečníků jak z České republiky tak ze zahraničí, kteří sdíleli svoje zkušenosti se sociálního podnikání a začleňování znevýhodněných osob na trh práce.

Více také naleznete na https://www.facebook.com/pribehtvorilide/ 

Poděkování patří také všem vystupujícím, kteří vytvořili příspěvky náměty na bohatou diskusi všech účastníků.

Prezentace stahujte ZDE

 


 

Pozvánka – 22.11.2017 Mezinárodní konference – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ INOVACE V PRAXI

 Srdečně Vás zveme na

Mezinárodní konferenci – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ INOVACE V PRAXI,

která se koná pod záštitou JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje

Datum:           středa 22.11.2017

Místo:             Hotel Orea Resort Santon ***, Přístavní 38, 635 00 Brno-Bystrc

Vzhledem k omezenému počtu míst se prosím registrujte na adrese info@komora-socialnich-podniku.cz

Těšíme se na Vaši účast

Milan Venclík