12. 2. 2016 – Pozvánka na seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Pohořelice

20160212_POHORELICE_ pozvankaKomora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na seminář

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI
konaný pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

dne: 12. 2. 2016 od 9,30 do 13,00 (prezence od 9,00)
místo: Městský úřad POHOŘELICE, Vídeňská 699, Pohořelice

 

PROGRAM SEMINÁŘE:
Ing. Roman Celý, Jihomoravský kraj – Úvodní slovo
Bc. Miroslav Novák, Dis. – slovo místostarosty Pohořelic
Ing. Milan Venclík, MBA, KSP – představení Komory sociálních podniků a jejich cílů
Bc. Iveta Kožnárková, Úřad práce ČR – Aktivní politika zaměstnanosti
Jiří Štegl, MBA, Vězeňská služba ČR – Zaměstnávání odsouzených
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA, ESF MU Brno – Srovnání poptávky trhu práce a nabídky cílových skupin
Hana Valová Dis., KSP – Možnosti čerpání prostředků v novém finančním období
Mgr. Richard Budzák, Sdružení příjemců evropských dotací – Právní aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek
Mgr. Mochťák, Úřad vlády České republiky – Příležitosti podpory soc. podnikání ve spolupráci s Odborem pro soc. začleňování Úřadu vlády ČR
Jan Pohanka, Okresní hospodářské komora Brno – venkov – představení podnikatelských aktivit v regionu
Bronislava Milinková, ANNO JMK – Nestátní neziskové organizace a sociální podnikání
Ing. Straka, JMK – Odpovědné zadávaní veřejných zakázek – příklady
Ing. Marek Juha, KSP, Bc. Lenka Šebelová – Příklady dobré praxe v rámci regionu

Prosím, rezervujte si místo na emailu: info@komora-socialnich-podniku.cz, počet míst je omezen.

Partneři projektu: OHK: Brno – venkov, Blansko, Vyškov, Břeclav, Znojmo, Hodonín, Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.