22.11.2017 Mezinárodní konference – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ INOVACE V PRAXI

Ve středu 22.11.2017 se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a primátora Statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála uskutečnila Mezinárodní konference – Sociální podnikání a sociální inovace v praxi. Konferenci zahájil Milan Vojta, MBA, M.A., předseda Výboru sociálně-zdravotního Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Mgr. Jindřich Vobořil, Národní koordinátor pro protidrogovou politiku, Úřadu vlády ČR.

Na konferenci vystoupilo mnoho zajímavých řečníků jak z České republiky tak ze zahraničí, kteří sdíleli svoje zkušenosti se sociálního podnikání a začleňování znevýhodněných osob na trh práce.

Více také naleznete na https://www.facebook.com/pribehtvorilide/ 

Poděkování patří také všem vystupujícím, kteří vytvořili příspěvky náměty na bohatou diskusi všech účastníků.

Prezentace stahujte ZDE

 


 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.