25.10.2017 – 2. Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“

Předseda představenstva Komora sociálních podniků se zástupci maloobchodního řetězce Brněnka zahájili 2. Veletrh sociálních podniků a chráněných dílen.

Na Veletrhu výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“ se představilo kolem třiceti těchto organizací.  Představily se i společností starající se o hendikepované osoby a podporující je při začleňování do společnosti a aktivního pracovního života. K vidění byly produkty organizací vytvářejících drobné řemeslné výrobky – například svíčky, mýdla, košíky, keramické lampy apod., tak firmy z odvětví strojírenského, potravinářského, služby IT, grafických společností, organizací s výrobou reklamních předmětů, úklidových společností a další. Svoje činnosti také prezentovaly i školy (například Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace) připravující zdravotně postižené na jejich budoucí povolání a instituce pomáhající tělesně postiženým – například APLA – Jižní Morava, Společnost Podané ruce a další. 

Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“ byl součástí 32. ročníku Veletrhu na Veletrhu, který organizovala Maloobchodní síť Brněnka spol. s r.o. Na této zastřešující akci se představilo okolo stovky vystavovatelů. Návštěvníci našeho veletrhu získali informace o nových možnostech a příležitostech využití nabídky sociálních podniků zákazníkům.

Veletrh se konal za finanční podpory Jihomoravského kraje, pod záštitou hejtmana JUDr. Bohumila Šimka a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marxové.

   

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.