25.8.2016 – Podpis Memoranda o spolupráci s Jihomoravským krajem

kom4Ing. Milan Venclík, předseda představenstva Komory sociálních podniků podepsal dnes s JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského Memorandum o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Komorou sociálních podniků.

Cílem memoranda je vyjádřit společnou vůli stran přispět vlastními možnostmi k maximálnímu sociálnímu a ekonomickému rozvoji Jihomoravského kraje. S vědomím potřeby spolupráce všech zainteresovaných institucí, které mohou toto území dále rozvíjet, deklarují strany zájem
o vzájemnou spolupráci v oblasti sociálního podnikání.

Podpisem memoranda strany potvrzují zájem a dobrou vůli při hledání společných řešení, možností spolupráce a vzájemné informovanosti při naplňování cílů sociálního podnikání
v Jihomoravském kraji.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.