8.4.2016 – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Boskovice

M8086893Ministr zemědělství České republiky Ing. Marian Jurečka zahájil další z řady seminářů Sociální podnikání v praxi ve Městě Boskovice. Ministr také prezentoval připravenost Ministerstva zemědělství podporovat sociální zemědělské farmy, které zaměstnají osoby znevýhodněné na trhu práce a prezentoval již dva příklady dobré praxe ze středních a severních Čech. Dále je připraven podporovat společensky odpovědné zadávání zakázek v rámci ministerstva zemědělství a jím zřizovaných organizací jak např. Povodí nebo Lesy ČR.

Seminář konaný pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Romana Celého a Ing. Jaromíry Vítkové, místostarostky Boskovic, zastupitelky Jihomoravského kraje si klade za cíl seznámit regionální veřejnou správu, zaměstnance městských úřadů, příspěvkových organizací, podnikatele a širokou veřejnost možnostmi zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a s výhodami sociálního podnikání.

M8086882 M8086900

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.