8.6.2016 – SENEL, Univerzita Northampton, Anglie

IMG_8016Místopředseda Komory sociálních podniků Ing. Marek Juha (člen řídícího výboru SENEL) a PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. z Masarykovy univerzity (Pedagogická fakulta, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání) vystoupili 8.6.2016 na Univerzitě v Northamptonu v Anglii s příspěvkem „Sociální podnikání a společensky odpovědné zadávání zakázek“ na druhém mezinárodním pracovním semináři v rámci projektu Erasmus+ SEN Employment Links.

 

 

Hlavními tématy semináře „Podpora zaměstnání mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami a osobám se zdravotním postižením“ byly:

  • Výstava Mezinárodních příkladů dobré praxe – která představila mladé lidi se speciálními potřebami a zdravotním postižením na různých pracovištích.
  • Příručka pro zaměstnavatele – zdůrazňující schopnosti a dovedností, které mladí lidé se speciálními potřebami a postižením mohou přinést do vašeho podniku.
  • Panelová diskuse – jak mladí lidé se speciálními potřebami a zdravotním postižením mohou být přínosem pro vaše podnikání.
  • Příležitosti k propojení – zainteresovaných lidí z podniků, vysokých škol a dalších organizací.

V České republice se na projektu podílí Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a nezisková organizace AGAPO, o.p.s.

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.