8.6.2017 – Základní principy Společensky odpovědného podnikání a sociálního začleňování

Pod záštitou Marka Šlapala, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, v prostorách auly krajského úřadu na Cejlu, Jihomoravský kraj ve spolupráci s Komorou sociálních podniků pořádal ve čtvrtek 8. června 2017 seminář Základní principy Společensky odpovědného podnikání a sociálního začleňování. Krajský úřad Jihomoravského kraje je otevřen novým trendům a příležitostem, které kladou důraz na společenskou odpovědnost podniků.

„Jsem velmi rád, že Jihomoravský kraj podporuje sociální podnikání. To totiž představuje pro handicapované občany, kteří se nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce, základní možnost jak se skutečně reálně začlenit do běžného života společnosti. Podpora sociálního podnikání je důležitá také pro – dle mého názoru – jeden z možných výstupů a výsledků transformačních procesů, které v Jihomoravském kraji probíhají,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Na programu semináře bylo představení Komory sociálních podniků, i seznámení s dokumenty Jihomoravského kraje, které se týkají společenské odpovědnosti i sociálního podnikání. Posluchači se také seznámili s AGE managementem, připravovaným zákonem o sociálním podnikání nebo s aktivní politikou zaměstnanosti, kterou uplatňuje Úřad práce.

Společensky odpovědné podnikání neboli Corporate Social Responsibility (CSR) je přístup podniků i organizací ke společenskému prostředí (včetně udržitelného rozvoje i životního prostředí). Firmy, které následují vizi společenské odpovědnosti, tak nepovažují za jedinou prioritu zisk, ale zohledňují ve svém konání environmentální i sociální důsledky vůči okolnímu prostředí.

( zdroj – https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=339740&TypeID=2 )

Prezentace naleznete v záložce „KE STAŽENÍ

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.