Brno 19.4.2017 – Regionální seminář „Sociální podnikání: pojďme dělat věci jinak.“

Místopředseda představenstva Ing. Marek Juha představil Příklady dobré praxe sociálních podniků na semináři v Brně Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z.s. (ANNO ČR) „Sociální podnikání: pojďme dělat věci jinak.“ 

Seminář je součástí projektu Asociace NNO z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“.

Brusel 22.3.2017 – Veřejné slyšení o statutu sociálních a solidárních podniků v Evropském parlamentu

Na pozvání Výboru pro právní záležitosti vystoupil místopředseda představenstva Ing. Marek Juha vystoupil na veřejném slyšení o statutu sociálních a solidárních podniků Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci.

Cílem slyšení bylo odpovědět na aspekty týkající se právního postavení sociálních a solidárních podniků, včetně názvu, formy, struktury, kapitálu, statutů a všech ostatních specifik, které spadají do oblasti práva obchodních společností.

Ve své prezentaci Ing. Marek Juha představil zkušenosti ze sociálního podnikání a specifika české legislativy na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.

Prezentace:

 

7.2.2016 – Nastartujte své sociální podnikání se špičkami českého byznysu

Od března 2017 se opět rozbíhá další kolo akceleračního programu Impact First určeného pro neziskové organizace a společensky prospěšné podnikatele. Přihlášky do jarního kola akcelerátoru jsou otevřené až do 26. února.

Impact First je založen na dlouholetých zkušenostech z rozvoje sociálních podniků v zahraničí. Je založen na třech pilířích: mentoringu, workshopech a konzultacích s odborníky.

Jeho cílem je pomoci všem sociálním podnikatelům a neziskovým organizacím vybudovat udržitelné podnikání bez závislosti na grantech a dotacích, a zároveň vytvářet komunitu podnikatelů, kteří svou každodenní činností pozitivně ovlivňují společnost. Do programu je možné vstoupit s existujícím projektem, který již má své uživatele nebo zákazníky.

Všechny účastníky Impact First  čekají čtyři měsíce tvrdé práce na jejich projektech, kdy budou mít po celou dobu k dispozici svého mentora, tým konzultantů a poradců. Během workshopů se týmy naučí, jak si otestovat vlastní projekt nebo jak si přesně definovat potřeby zákazníka apod. Na závěr celého akcelerátoru vyhodnotíme tým s největším pokrokem, který získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč, další podporu mentora a sítě Impact Hubů.

Cena za účast v programu je 10.000 Kč. Při přihlášení do 15. února 2017 platí zvýhodněná cena 7.000 Kč (týmy, které již mají účet u ČS, platí tuto sníženou cenu i po výše uvedeném termínu).

Pokud máte jakékoliv nejasnosti, můžete svůj projekt či přihlášku do programu konzultovat  s organizačním týmem.

Pokud se s námi chcete potkat osobně, neváhejte a přihlaste se na neformální MeetUpy, které budou probíhat  ve dnech – 2. února v Impact Hub Praha, 7. února v Impact Hub Brno a 14. února v Impact Hub Ostrava. Dozvíte se zde nejen informace k programu Impact First, ale také praktické tipy v oblasti sociálního podnikání a zároveň budete mít možnost setkat se s absolventy předchozích běhů.

Program obsahově zajišťuje Impact Hub – pracovní prostor pro setkávání, inovace a rozvoj podnikání a je financován Českou spořitelnou. Mezi úspěšné absolventy programu patří kolínská organizace Lepší místo, brněnští Amaro Records a další.

Více informací naleznete na webu www.impactfirst.cz

30.1.2016 – Spolupráce s Impact Hub Brno

Komora sociálních podniků a Impact Hub Brno se dohodli na vzájemné spolupráci podpory sociálních podniků a společensky odpovědných podnikatelů.

Cílem je podpořit všechny sociální podnikatele a neziskové organizace při budování sociálního podnikání a zároveň vytvářet komunitu podnikatelů, kteří svou každodenní činností pozitivně ovlivňují společnost. 

21.11.2016 – Zaměstnávání osob s handicapem a s duševním onemocněním v Hodoníně

1Místopředseda představenstva Komory sociálních podniků Ing. Marek Juha se zúčastnil semináře „Zaměstnávání osob s handicapem a s duševním onemocněním v Hodoníně“, kde projednával spolupráci Komory sociálních podniků s poskytovateli péče i zaměstnavateli v regionu.

Iniciování a „osvěta“ v oblasti sociálního podnikání, vznik nových sociálních podniků, sumární inkubační a inovační činnost i obyčejná pomoc lidem starajícím se o postiženého člověka je činnost, na které budoucí platforma společensky odpovědných organizací bude v budoucnu spolupracovat…

Poděkování všem, kteří umí myslet nejen na sebe, ale i na druhé! (Mgr. Jiří Janda, místostarosta Města Hodonín)

2 3

Pozvánka na ADVENT na Hradě – pátek 25.11.2016

advent-na-hradeVážení,

srdečně Vás zveme na listopadové poslední páteční odpoledne na ADVENT na Hradě, abychom společně s Vámi přivítali tento, věřme, klidný čas před koncem roku.

Odpoledne zahájíme vystoupením dětí ze speciální školy ELPIS a prodejní výstavou obrazů a výrobků dětí a žáků speciální školy ELPIS.

Výtěžek z prodeje bude věnován této škole na zakoupení rehabilitačního přístroje THERA Trainer.

V průběhu celého odpoledne bude probíhat vánoční minijarmark s výrobky různých chráněných dílen a sdružení (účast máme přislíbenou od společností HLÍVENKA s.r.o., Poctivá moravská s.r.o., Sdružení Práh, Bwindi Café a dalších).

Velice se na Vás těšíme 25. listopadu od 13 h v našich prostorách Administrativního centra HRAD, ul. Jarní 50, v Brně.

Potvrzení Vaší účasti nám zasílejte na mail obchod@mpvp.cz.

26.10.2016 – Pracovní setkání spolupráce v rámci projektu Erasmus+ SEN Employment Links

dsc_2615-1 dsc_2617

Ve středu 26.10.2016 se Ing. Milan Venclík a Ing. Marek Juha (předseda a místopředseda představenstva Komory sociálních podniků) sešli k pracovnímu jednání s Prof. (FH) Dr. Tomem Schmidem (ředitel rakouské organizace Das Band) a PhDr. Lucií Procházkovou, Ph.D. (PdF MU, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání). Cílem tohoto setkání bylo vzájemné seznámení, představení činností jednotlivých organizací a plánování spolupráce zaměřené na podporu pracovního uplatnění osob s postižením či znevýhodněním. Organizace Das Band je nejstarší neziskovou organizací ve Vídni podporující jedince s mentálním postižením a duševním onemocněním v oblasti bydlení a práce. Toto setkání je součástí spolupráce v rámci projektu Erasmus+ SEN Employment Links.

19.10.2016 – Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“

soc1Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý, předseda představenstva Komory sociálních podniků Milan Venclík a místopředseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených Karel Rychtář ve středu 19. října 2016 zahájili v areálu brněnského výstaviště Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a chráněných dílen.

Cílem veletrhu je představit produkty a služby sociálních podniků a „chráněných dílen“ a zároveň vytvořit prostor pro vlastní jednání o možnostech spolupráce. Součástí veletrhu, který se koná za podpory Jihomoravského kraje, je také konference Sociální odpovědnost a sociální podnikání v praxi. Na konferenci představila své aktivity Komora sociálních podniků, mezi projednávaná témata patřila také společenská odpovědnost v souvislosti s podnikáním v praxi a společensky odpovědné zadávání zakázek.

Děkujeme všem vystavovatelům a hostů za účast.

Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a chráněných dílen se stal součástí již tradiční Veletrh na Veletrhu pořádaný Maloobchodní sítí BRNĚNKA, VO skladem RAPO a JASO – DISTRIBUTORem. Jde o jubilejní 30. VELETRH.

Pořadatelům jménem Komory sociálních podniků děkujeme za možnost uspořádat veletr ve společných prostorách pavilonu E a také za jejich společensky odpovědný přístup podpoře k zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce.

19.10.2016 – Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“

veletrh-kspSrdečně vás zveme na Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“ a konferenci „Sociální podnikání a společenská odpovědnost v praxi.“

Akce se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje,

pod záštitou náměstka hejtmana Ing. Romana Celého, Dis.

a pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marxové.

zastita-mpsv

Na této akci se budou prezentovat jak sociální podniky a „chráněné dílny,“ tak i společnosti, které se o různým způsobem hendikepované osoby starají, pomáhají jim se začleněním do společnosti a aktivního pracovního života. Na tomto místě získáte nové možnosti a příležitosti, jak využít nabídky sociálních podniků jak výrobků, tak i služeb (a tím i zákonem stanoveného náhradního plnění – plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením). Vystavovat budou společnosti jak s drobnými řemeslnými výrobky (mýdla, košíky, svíčky, keramické lampy) , tak firmy z odvětví potravinářského, služeb IT, grafické společnosti, společnosti s výrobou reklamních předmětů, úklidové společnosti a další. Nebudou chybět ani školy, které připravují zdravotně postižené na další povolání a společnosti pracující s tělesně postiženými, jako je Liga vozíčkářů, Sdružení Práh, APLA – Jižní Morava a další.

Konference je zaměřena na problematiku společenské odpovědnosti a sociálního podnikání, společensky odpovědného zadávání zakázek a jejich realizace.

Vstup na Veletrh i Konferenci je zdarma, prosím registrujte se na veletrh@mpvp.cz

Budeme velmi potěšeni, pokud budeme mít možnost Vás na Veletrhu osobně pozdravit.

Časopis 1/2016 – Sociální ekonomika a společenská odpovědnost v praxi

milan-venclik_1

 

 

Vážení přátelé,

Připravili jsme pro vás první číslo časopisu „Sociální ekonomika a společenská odpovědnost v praxi“.

 

Toto číslo se zabývá dvěma základními tématy:

  1. Chystanému zákonu o sociálním podnikání a konání akce veletrhu. Jsou zde uvedeny základní teze chystaného zákona s odkazy na plné pracovní verze.
  2. Dále Komora sociálních podniků, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, Platforma společenské odpovědnosti Jihomoravského kraje, za podpory Jihomoravského kraje, zorganizovali Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“ a krátkou konferenci „Společenská odpovědnost a sociální podnikání v praxi“.

Veletrh a konference se bude konat ve středu 19. 10. 2016 od 10,00 do 17.00 hod. v areálu Veletrhy Brno a.s. v hale E, jako součást veletrhu Maloobchodní sítě BRNĚNKA. Všichni jste srdečně zváni a zájemci o prezentaci vlastních služeb a výrobků, se mohou obrátit na Komoru sociálních podniků.

S pozdravem Milan Venclík

Ke stažení ZDE – 1/2016 Sociální ekonomika a společenská odpovědnost v praxi