12. 2. 2016 – Pozvánka na seminář SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – Pohořelice

20160212_POHORELICE_ pozvankaKomora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na seminář

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI
konaný pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

dne: 12. 2. 2016 od 9,30 do 13,00 (prezence od 9,00)
místo: Městský úřad POHOŘELICE, Vídeňská 699, Pohořelice

 

PROGRAM SEMINÁŘE:
Ing. Roman Celý, Jihomoravský kraj – Úvodní slovo
Bc. Miroslav Novák, Dis. – slovo místostarosty Pohořelic
Ing. Milan Venclík, MBA, KSP – představení Komory sociálních podniků a jejich cílů
Bc. Iveta Kožnárková, Úřad práce ČR – Aktivní politika zaměstnanosti
Jiří Štegl, MBA, Vězeňská služba ČR – Zaměstnávání odsouzených
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA, ESF MU Brno – Srovnání poptávky trhu práce a nabídky cílových skupin
Hana Valová Dis., KSP – Možnosti čerpání prostředků v novém finančním období
Mgr. Richard Budzák, Sdružení příjemců evropských dotací – Právní aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek
Mgr. Mochťák, Úřad vlády České republiky – Příležitosti podpory soc. podnikání ve spolupráci s Odborem pro soc. začleňování Úřadu vlády ČR
Jan Pohanka, Okresní hospodářské komora Brno – venkov – představení podnikatelských aktivit v regionu
Bronislava Milinková, ANNO JMK – Nestátní neziskové organizace a sociální podnikání
Ing. Straka, JMK – Odpovědné zadávaní veřejných zakázek – příklady
Ing. Marek Juha, KSP, Bc. Lenka Šebelová – Příklady dobré praxe v rámci regionu

Prosím, rezervujte si místo na emailu: info@komora-socialnich-podniku.cz, počet míst je omezen.

Partneři projektu: OHK: Brno – venkov, Blansko, Vyškov, Břeclav, Znojmo, Hodonín, Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

1.2.2016 – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI – semináře v Jihomoravském kraji

Komora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na semináře SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI, které se konají pod záštitou Ing. Romana Celého, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje.

Semináře budou probíhat v vždy pátek ve městech Pohořelice, Kyjov, Znojmo, Blansko, Boskovice, Vyškov, Kuřim, Hodonín, Břeclav, Mikulov, Tišnov, Miroslav, Veselí nad Moravou, Šlapanice, Židlochovice.

První seminář zahajujeme v Pohořelicích v pátek 12.2.2016.

Sledujte naše webové stránky, kde budeme zveřejňovat pozvánky na jednotlivé semináře.

 

1.12.2015 – seminář O SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

DSC_0145Ing. Marek Juha, místopředseda Komory sociálních podniků vystoupil na semináři  Jihomoravského kraje a P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování – O SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.

Hovořil o zkušenostech se zadáváním veřejných zakázek členům Komory sociálních podniků a také o nutnosti pochopení veřejné správy jako Společensky odpovědných organizací podpoře sociálních podniků.

19. listopadu – Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost

OBM_0198

MUDr. Simona Venclíková a Ing. Milan Venclík si z rukou hejtmana Jihomoravského kraje převzali ocenění Sociálního podniku SIMEVA s.r.o. za III. místo v Ceně hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost.

 

 

OBM_0082

Ing. Eva Juhová a Ing. Marek Juha si z rukou hejtmana Jihomoravského kraje převzali čestné uznání Sociálního podniku HLÍVENKA s.r.o. za účast v Ceně hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost.

 

 

 

Soutěž má za cíl vyzdvihnout a ocenit aktivitu organizací, které si stanovují vysoké etické standardy a naplňují charakter dobrovolné angažovanosti ve prospěch životního prostředí a společnosti. Soutěž vyhlašuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy a Radou kvality ČR.

19. listopadu 2015 – Konference Jihomoravského kraje „SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST VE VŠECH OBLASTECH LIDSKÉ ČINNOSTI“

DSC_0144Na III. ročník dvoudenní konference, kterou pořádal ve dnech 19.-20. listopadu 2015 v reprezentativních prostorech zámku Lednice Jihomoravský kraj a Qualiform, a. s., pro pracovníky veřejné správy, neziskových organizací, podnikatelského sektoru vystoupil také Ing. Marek Juha, místopředseda představenstva Komory sociální podniků s příspěvkem věnovaným principům sociálního podnikání a příkladům dobré praxe.

 

 

1.12.2015 – seminář O SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

program Brno 1_12_2015_Page_1Jihomoravský kraj a P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování Vás zvou na seminář

O SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Kdy: 1.12. 2015, Brno
V kolik: 10.00 – 13.00
Kde: Administrativní a školící centrum Jihomoravského kraje, Cejl 73,
Brno – místnost č. 121
Seminář je určen veřejné správě, neziskovým organizacím i sociálním podnikům.

REGISTRACE ZDE do 29.11.2015
Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu, Moniku Šikulovou: 776 786 199,
monika.sikulova@p-p-p.cz

Čtvrtek 22.10.2015 – Školení k vyplňování projektových žádostí v novém systému MS2014+

Ve čtvrtek 22.10.2015 proběhlo „Školení k vyplňování projektových žádostí v novém systému MS2014+“ 

Školení se konalo  v Administrativním a školícím centrum Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno, pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Roman Celý, DiS..

Prezentaci naleznete ke stažení ZDE

19.-20. listopadu 2015 – Konference Jihomoravského kraje „SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST VE VŠECH OBLASTECH LIDSKÉ ČINNOSTI“

III. ročník dvoudenní konference, kterou pořádá ve dnech 19.-20. listopadu 2015 v reprezentativních prostorech zámku Lednice Jihomoravský kraj a Qualiform, a. s., je určen pracovníkům veřejné správy, neziskových organizací, podnikatelského sektoru a dalším zájemcům.

Cíl konference

Cílem konference je poskytnout prostor pro konstruktivní sdílení zkušeností s proaktivním přístupem ke společenské odpovědnosti (CSR) a vzájemné výměně dobrých praxí, které přispívají k udržitelnému rozvoji.

Témata

• Praktické uplatňování CSR, zkušenosti se systémovým pojetím CSR v organizacích
• Spolupráce veřejného sektoru se soukromým sektorem při prohlubování CSR
• Zkušenosti sociálních podnikatelů, úspěšné projekty podpory technického a učňovského vzdělávání
• Vyhlášení vítězů prvního ročníku soutěže Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost

Registrace probíhá přes on-line formulář na adrese: http://www.qualiform.cz/seminare/spolecenska-odpovednost-ve-vsech-oblastech-lidske-cinnosti.htm

Účastníci, kteří se zaregistrují do 30. 9., získávají slevu 10 % z účastnického poplatku.

Podrobný program konference ke stažení ZDE .

Čtvrtek 22.10.2015 – „Školení k vyplňování projektových žádostí v novém systému MS2014+“

Skolení k vyplnovani zadostiNa základě požadavků ze semináře z úterý 6.10.2015 – „Evropské dotační příležitosti pro sociální podniky a neziskové organizace“ jsme pro vás připravili Školení k vyplňování projektových žádostí v novém systému MS2014+“, nad kterým záštitu převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Roman Celý, DiS.,

Školení se koná ve čtvrtek 22.10.2015 od 13 do 15 hod, v místnosti č. 120 – Administrativní a školící centrum Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno

potvrzení vaší účasti zasílejte prosím na info@komora-socialnich-podniku.cz

Úterý 6.10.2015 – seminář „Evropské dotační příležitosti pro sociální podniky a neziskové organizace“

V Administrativním a školicím centru Jihomoravského kraje na Cejlu v Brně se dne 6. října 2015 uskutečnil seminář pořádaný Komorou sociálních podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem, pod záštitou náměstka hejtmana Ing. Roman Celý, DiS., na téma „Evropské dotační příležitosti pro sociální podniky a neziskové organizace“. Seminář byl zaměřený na možnosti čerpání evropských fondů včetně příkladů jejich využití s důrazem na aktivity vhodné pro sociální podniky a neziskové organizace, dále představil aktuální výzvy a možnosti podpory z Operačního programu zaměstnanost, Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Integrovaného operačního programu.

Prezentace a odpovědi na otázky naleznete v sekci „Ke stažení“

DSC_1397 DSC_1409 DSC_1408 DSC_1406 DSC_1403 DSC_1401 DSC_1398 DSC_1399