Úterý 6.10.2015 – seminář „Evropské dotační příležitosti pro sociální podniky a neziskové organizace“

Pozvanka na seminar SP 20151006

Srdečně Vás zveme na seminář „Evropské dotační příležitosti pro sociální podniky a neziskové organizace“, záštitu převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Roman Celý, DiS., který se koná v úterý 6.10.2015 od 13 do 15 hod, v místnosti č. 121 – Administrativní a školící centrum Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno

 

potvrzení vaší účasti zasílejte prosím na info@komora-socialnich-podniku.cz

Krajská konference „Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti“

III. ročník dvoudenní konference, kterou pořádá ve dnech 19.-20. listopadu 2015 v reprezentativních prostorech zámku Lednice Jihomoravský kraj a Qualiform, a. s., je určen pracovníkům veřejné správy, neziskových organizací, podnikatelského sektoru a dalším zájemcům.

Cíl konference

Cílem konference je poskytnout prostor pro konstruktivní sdílení zkušeností s proaktivním přístupem ke společenské odpovědnosti (CSR) a vzájemné výměně dobrých praxí, které přispívají k udržitelnému rozvoji.

Témata

• Praktické uplatňování CSR, zkušenosti se systémovým pojetím CSR v organizacích
• Spolupráce veřejného sektoru se soukromým sektorem při prohlubování CSR
• Zkušenosti sociálních podnikatelů, úspěšné projekty podpory technického a učňovského vzdělávání
• Vyhlášení vítězů prvního ročníku soutěže Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost
Registrace probíhá přes on-line formulář na adrese: http://www.qualiform.cz/seminare/spolecenska-odpovednost-ve-vsech-oblastech-lidske-cinnosti.htm

Účastníci, kteří se zaregistrují do 30. 9., získávají slevu 10 % z účastnického poplatku.

Podrobný program konference ke stažení ZDE .

30.9.2015 – „Podmínky pro podnikání na obou stranách hranice“

Pozvánka na 30 9 2015 CJKrajská hospodářská komora Jihomoravského kraje s OHK Brno-venkov, Hodonín a Znojmo
a
Rakouské podnikatelské centrum, s.r.o.

zvou na cyklus podnikatelských setkání:

„Podmínky pro podnikání na obou stranách hranice“
Místo a datum konání: Hotel SLOVAN – Zrcadlový sál, Lidická 23, Brno, CZ
ve středu 30.9.2015 – 9:00 – 14:30 hodin

15.9.2015 – konference Začleňování osob s duševním onemocněním schizofrenií do společenského a pracovního života

Pozvánka 20150807 MJ_Page_1Srdečně Vás zveme na konferenci „Začleňování osob s duševním onemocněním schizofrenií do společenského a pracovního života“

Termín konání:          úterý 15. září 2015

Místo konání:             školící centrum JMK, Cejl 73      9 – 15 hod

Záštita:                       Ing. Antonín Tesařík, radní JMK

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., přednosta, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Organizátor:              Jihomoravský kraj

 

 

Partneři:

 • Komora sociálních podniků,
 • PSYCHIART-INSTITUT PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE o.p.s.,
 • Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Brně,
 • SDRUŽENÍ PRÁH – poskytovatel sociálních služeb a zaměstnavatel osob s duševním onemocněním

Cíl:

 • Mediální – destigmatizace a pozitivní přístup k osobám s duševním onemocněním
 • Zapojení do pracovního procesu – prostřednictvím podpory (zakázek) veřejné správy

Přednášky a sborník naleznete na www.schizofrenici.cz

Vídeň 30.6.2015 – Podmínky pro podnikání na obou stranách hranice

Pozvánka_na_30.6.2015V úterý 30.6.2015 se ve Vídni v zasedacím sále MAZARS GmbH uskutečnilo první z podnikatelských setkání v rámci cyklu „Podmínky pro podnikání na obou stranách hranice“, které pořádala Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje s OHK Brno-venkov, Hodonín, Znojmo a Rakouské podnikatelské centrum, s.r.o..

Za Komoru sociální podniků mimo jiné vystoupil Ing.Milan Venclík, MBA, s představením komory, jejich cílů a prostředků, které chce komora uplatňovat a naplňovat v rámci aktivního rozvoje sociálních podniků a podnikatelů.

Za rakouskou stranu vystoupil Mag. Wolfgang Eilenberger s praktickými zkušenostmi se zakládáním podniků na rakouské straně hranice.

Konference „Střední školy Jihomoravského kraje vzdělávající žáky se zdravotním postižením & Sociální podniky“ – středa 20.5.2015

Náměstek hejtmana Roman Celý ve středu 20. května 2015 zahájil v prostorách krajského úřadu JMK v Brně na Cejlu 73 konferenci Komory sociálních podniků Střední školy Jihomoravského kraje vzdělávající žáky se zdravotním postižením & Sociální podniky.

V rámci konference představil Marek Juha Komoru sociálních podniků a její činnost, o aktivní politice zaměstnanosti v rámci Krajské pobočky Úřadu práce v Brně hovořil Josef Bürger. Zazněly zde rovněž informace o jihomoravských středních školách vzdělávající žáky se zdravotním postižením. V následné diskusi se představily jednotlivé sociální podniky, debatovalo se také o tržišti práce pro školy a sociální podniky.

zdroj: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=261924&TypeID=2

Všechny prezentace naleznete v sekci „Ke stažení“

Pozvánka – Konference „Střední školy Jihomoravského kraje vzdělávající žáky se zdravotním postižením & Sociální podniky“ – středa 20.5.2015

Pozvanka na konferenci KSP 20150520_1Ve středu 20. 5. 2015 od 9:00 hod. v místnosti č. 121 školícího centra Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, 601 82 Brno

Program 9.00 hod – cca 13 hod:

 1. Zahájení
 2. Vystoupení náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Bc. Romana Celého, DiS.
 3. Představení Komory sociálních podniků a její činnosti – Ing. Milan Venclík
 4. Aktivní politika zaměstnanosti v rámci Krajské pobočky úřadu práce – Ing. Josef Bürger, pověřený řízením krajské pobočky v Brně
 5. Představení středních škol JMK vzdělávajících žáky se zdravotním postižením
  1. Předpokládaný počet absolventů 2015, 2016
  2. Obory vzdělání
 6. Představení sociálních podniků
 7. Požadavky na potenciální zaměstnance (absolventy škol JMK)
 8. Představení tržiště práce pro školy JMK a sociální podniky – Ing. Marek Juha
 9. Diskuse

Kulatý stůl Komory sociálních podniků – úterý 17. 2. 2015

Děkujeme všem zájemců za účast na Kulatém stole Komory sociálních podniků. Věříme, že přednášky a diskuse pro vás měly přínos. Všechny prezentace naleznete v sekci „Ke stažení“

Těšíme se na shledání s vámi na dalších našich akcích.

Pozvánka – Kulatý stůl Komory sociálních podniků – úterý 17. 2. 2015

Pozvanka na kulaty stul KSP 20150217V úterý 17. 2. 2015 od 10:00 hod, v zasedací místnosti č. 240 Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Program:

10.00 hod – 12.00 hod – Dopolední blok

 • Úvod, přivítání
 • Podpora sociálního podnikání v Jihomoravském kraji – náměstek hejtmana Bc. Roman Celý, DiS.
 • Představení Komory sociálních podniků – Ing. Milan Venclík, MBA
 • Aktuální situace na trhu práce v České republice a strategie zaměstnanosti do roku 2020 – Ing. Jan Marek, náměstek ministryně, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Spolupráce Krajské hospodářské komory jižní Moravy se sociálními podniky – Mgr. Petr Kostík, ředitel

 

12.00 – 12.30 hod – Přestávka na občerstvení

12.30 – 14.00 hod – Odpolední blok

 • Zkušenosti neziskových organizací Jihomoravského kraje se sociálním podnikáním – RNDr. Bronislava Milinková, členka výkonného výboru Asociace nevládních neziskových organizací Jihomoravského kraje
 • Aktivní politika zaměstnanosti v rámci Krajské pobočky úřadu práce – Ing. Josef Bürger, pověřený řízením krajské pobočky v Brně
 • Vzdělávání žáků speciální střední školy v sociálním podnikání – Ing. Zahradníková Miroslava, ředitelka, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené
 • Příklady dobré praxe sociálních podniků – Ing. Marek Juha, místopředseda, Komora sociálních podniků
 • Výměna zkušeností účastníků při rozvíjení a budování sociálního podniku – diskuze

Poděkování z Jihomoravského kraje

Hezký večer, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych Vám jménem vedení organizátorů, paní ředitelky JUDr. Věry Vojáčkové, MPA a Ing. Jana Svobodníka, EurChem, a „realizačního“ týmu poděkovala za spolupráci na dnešní konferenci k tématu společenské odpovědnosti. Velice si vážíme Vašeho aktivního zapojení, za vystoupení, prezentace, přenos dobré praxe a zajímavých informací, které mohou mít (a reálně jistě měly) vliv na míru zájmu o téma společenské odpovědnosti. Dle ohlasů, které jsem „stihla“ sbírat v průběhu konání, se Vaše vystoupení setkala s kladným přijetím a se zájmem. Řadu lidí jste svými příspěvky vyprovokovali k přemýšlení a dost možná i k rozhodnutí „věnovat tématu společenské odpovědnosti čas, zdroje a vlastní úsilí“ :-). Myslím si, že cíl naší konference byl více než naplněn…

Díky Vám se nám podařilo uspořádat ÚSPĚŠNÝ druhý ročník naší konference. Laťka je tedy pro ten třetí nasazena opět vysoko.

S pozdravem, velkým poděkováním a přáním všeho nejlepšího za celý realizační tým

Jarmila Beránková