Pozvánka na 2. ročník konference „Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy“

Dne 18. 11. 2014 (v době od 9:00 do 16:00 hod.) se uskuteční druhý ročník konference „Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy“

Konference se koná pod záštitou pana hejtmana a je určena zástupcům územně-samosprávných celků JMK, ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných JMK, představitelům ostatních krajských úřadů, odborníkům z akademické sféry a dalším zájemcům.

Pozvanka_2014

 

Pozvánka na jednání valné hromady Komory sociálních podniků

Vážení kolegové, svolávám jednání valné hromady Komory sociálních podniků.

Termín:               středa 10. 12. 2014

Čas:                      17.00 hod (předpokládaný čas ukončení 19.00 hod)

Místo:                  v sídle Komory, Jarní 50, 614 00 Brno-Maloměřice, 2. patro, zasedací místnost „Učebna“

Program jednání Valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Předání potvrzení o členství novým členům Komory
 3. Informace o činnosti a aktivitách za rok 2014
 4. Návrh činnosti a aktivit na rok 2015
 5. Různé
 6. Závěr

S pozdravem

Ing. Milan Venclík

Kulatý stůl Regionálního centra podpory sociálního podnikání

Dne 5.3.2014 proběhl seminář, který pořádalo Centrum sociálního podnikání Jihomoravského kraje ve spolupráci s Komorou sociálních podniků. Seminář, který proběhl pod záštitou a s osobní účastí pana náměstka hejtmana Bc. Romana Celého DiS, byl zaměřen na současný stav a budoucí podporu sociálního podnikání v Jihomoravském kraji. Semináře se zúčastnili již fungující sociální podnikatelé, neziskové organizace a zájemci o sociální podnikání. Novinkou byla účast zástupců speciálních škol JMK kteří v diskuzi přednesli své problémy se zaměstnáváním svých absolventů. Tomuto zaměstnávání by při vhodně nastaveném programu mohly významně napomoct právě sociální podniky. Příjemným překvapením byly praktické ukázky zručnosti malířů, tiskařů, kuchařů a cukrářů OU a Prš Lomená, kteří ukázali, že se dovedou poprat se svými hendikepy a že jejich výrobky si zaslouží náš obdiv.

Seminář prokázal, že sociální podnikání v Jihomoravském kraji má velký potenciál a může významně přispět k tvorbě nových pracovních míst, snížení nezaměstnanosti a k celkovému rozvoji regionu.

více také na stránkách Jihomoravského kraje

POZVÁNKA na kulatý stůl REGIONÁLNÍHO CENTRA PODPORY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Pozvánka Kulatý stůl 5.3.2014

 

Dovolujeme si Vás pozvat na kulatý stůl, který pořádá PPSD Personální a poradenské sociální družstvo a nově založená Komora sociálních podniků  dne 5. 3. 2014 od 10:00 hod. v zasedací místnosti v Brně – Maloměřicích, ul. Jarní 50

 

 

Program:

 • Úvod, přivítání
 • Podpora sociálního podnikání v Jihomoravském kraji – náměstek hejtmana Bc. Roman Celý, DiS.
 • Zkušenosti a zhodnocení projektu Regionálního centra podpory sociálního podnikání – Ing. Vojtěch Miler
 • Představení Komory sociálních podniků – Ing. Milan Venclík, MBA
 • Zkušenosti neziskových organizací JMK se sociálním podnikáním – Jaromír Hron, předseda ANNO JmK
 • Možnosti spolupráce sociálních podniků se speciálními školami JmK – Ing. Ladislav Hochmann, ředitel OU a PrŠ Lomenná 44
 • Výměna zkušeností účastníků při rozvíjení a budování sociálního podniku, diskuze

Praktická ukázka práce malířů, tiskařů, kuchařů, cukrářů OU a Prš Lomená – v předsálí

 

Vítejte

Vítejte na stránkách Komory sociálních podniků, která prosazuje kvalitní spolupráci sociálních podnikatelů a podniků, a nabízí aktivity napomáhající k rozvoji sociálního podnikání.