Ke stažení

Memorandum o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Komorou sociálních podniků

22.11.2017 Mezinárodní konference – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ INOVACE V PRAXI

1. blok                         

 1. Úvod
 2. Představení Komory sociálních podniků a jejich cílů (Ing. Milan Venclík, MBA, předseda představenstva, Komora sociálních podniků)
 3. Situace na trhu práce v JMK (Mgr. Ivana Ondráková, Úřad práce ČR, Krajská pobočka Brno)
 4. Podpora sociálního podnikání – operační program Zaměstnanost (PhDr. Milada Pelajová, Ministerský rada, Ing. Zdeněk Okáč, projektový manažer, Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 5. Sociálního podnikání ve Strategii rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025 (Mgr. et Mgr. Jan Švec, tajemník Rady pro rozvoj lidských zdrojů)
 6. Základní pojmy sociálních inovací (Ing. Milan Venclík, MBA, předseda představenstva, Komora sociálních podniků)

2. blok

 1. Příklady dobré praxe sociálních inovací v projektech s mezinárodním přesahem (Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., odborná asistentka, Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykovy univerzity)
 2. Podpora sociálního podnikání a sociálních inovací v Moravskoslezském kraji (Bc. Jana Juřenová MSc., prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků SINEC)
 3. Międzynarodowa współpraca szkół z Jastrzębia – Zdroju i Karwiny (Mgr. Lucyna Penar-Pękała)
 4. Sociální podniky v Rakousku (Pascal Laun, BA, Das Band, projektový manažer, Wien)
 5. Spoločenská vs. osobná zodpovednosť (PhDr. Silvia Porubänová, riaditeľka, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava)
 6. Rozvoj sociálního podnikání v Trianonu (Ing. Tereza Baginská, projektová manažerka TRIANON, z.s., Český Těšín)
 7. Generační soužití (Jana Celá, místopředseda výboru, Dialog a generační soužití, z. s., Vyškov)
 8. Podpora mladých lidí s postižením při vstupu na trh práce – SEN Employment Links. (PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity)
 9. Sociální začleňování na trh práce (Mgr. Markéta Korbelová, pracovnice pro PR, AGAPO, o.p.s.)
 10. Práh jižní Morava: Uplatňování metody IPS při zaměstnávání osob s duševním onemocněním na trhu práce a   „Dobří sousedé jsou i na Blanensku” (PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka, Práh jižní Morava)

Sociální ekonomika a společenská odpovědnost v praxi – časopis

8.6.2017 – Základní principy Společensky odpovědného podnikání a sociálního začleňování

Semináře SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAXI

Brožura – Sociální podnikání v praxi, shrnutí přednášek

Školení k vyplňování projektových žádostí v novém systému MS2014+

Prezentace – Seminář „Evropské dotační příležitosti pro sociální podniky a neziskové organizace – úterý 6.10.2015

Prezentace – Konference „Střední školy Jihomoravského kraje vzdělávající žáky se zdravotním postižením & Sociální podniky“ – středa 20.5.2015

Prezentace – Kulatý stůl Komory sociálních podniků – úterý 17. 2. 2015

Prezentace – Možnosti sociálního podnikání obcí, MAS a mikroregionů v novém plánovacím období 2014+

Prezentace – Kulatý stůl Regionálního centra podpory sociálního podnikání (5.3.2014)

Regionální centrum sociálního podnikání

Komentáře jsou uzavřeny.