Konference „Střední školy Jihomoravského kraje vzdělávající žáky se zdravotním postižením & Sociální podniky“ – středa 20.5.2015

Náměstek hejtmana Roman Celý ve středu 20. května 2015 zahájil v prostorách krajského úřadu JMK v Brně na Cejlu 73 konferenci Komory sociálních podniků Střední školy Jihomoravského kraje vzdělávající žáky se zdravotním postižením & Sociální podniky.

V rámci konference představil Marek Juha Komoru sociálních podniků a její činnost, o aktivní politice zaměstnanosti v rámci Krajské pobočky Úřadu práce v Brně hovořil Josef Bürger. Zazněly zde rovněž informace o jihomoravských středních školách vzdělávající žáky se zdravotním postižením. V následné diskusi se představily jednotlivé sociální podniky, debatovalo se také o tržišti práce pro školy a sociální podniky.

zdroj: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=261924&TypeID=2

Všechny prezentace naleznete v sekci „Ke stažení“

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.