Legislativní

Předsedkyně: Ing. Eva Juhová

Členové: Ing. Milan Venclík, MBA, Ing. Marek Juha, Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D

Sekce sleduje legislativu týkající se podnikání, sociálního podnikání a sociální ekonomiky ČR a dle možnosti i EU. Upozorňuje na změny legislativy, návrhy legislativy, nařízení vlády a vyhlášky vydávané vládou.

Předsedkyně sekce soustavně komunikuje s Úřadem práce JMK, Finančním úřadem, Správou sociálního zabezpečení a informuje o průběžných změnách, které se týkají agend, které UP a další úřady zpracovávají.

Problematika, kterou se sekce průběžně v současné době zabývá:

 1. Aktivní politika zaměstnanosti v JMK:
  1. Výše možnosti poskytování dotací ve třetím a čtvrtém kvartálu roku 2016
  2. Připravované změny pro rok 2017
   • Sekce doporučuje informovat členskou základnu.
 2. Přístup k aktivní politice zaměstnanost v jiných krajích. Výše podpor a priority, které v těchto krajích řeší příslušné Úřady práce.(I při jednotné metodice UP různé kraje a dokonce okresy přistupují k realizaci aktivní politiky rozdílně!!!!)
 3. Problematika minimální mzdy v České republice. Minimální mzda v České republice dle platné legislativy není 9 900,- Kč, jak je politickou reprezentací prezentováno, nýbrž pro přesně definované činnosti se pohybuje v rozmezí od 9 900 – 19 800,- Kč měsíčně. Viz. Nařízení vlády z 6.prosinece 2006.
  • Sekce doporučuje informovat členskou základnu a na webových stránkách uveřejnit výše zmiňovanou vyhlášku.
 4. Metodiku „Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ vydanou MPSV či upravit ve vyhlášce. https://mpsv.cz/plneni_povinneho_podilu_ozp
 5. Připomínkování návrhu zákona o Sociálním podnikání a připomínkování připomínek jednotlivých resortů.

Sekce doporučila představenstvu KSP, aby sdělil příslušným ministerstvům a Úřadu vlády o činnosti KSP a aby byl zdůrazněn, rozsah činností komory, její unikátní projekty, které jsou oceňovány v zahraničí a její propojení s praxí, kde je možno kvalifikovaně tvrdit, že takovéto globální zkušenosti z práce s cílovými skupinami nemá žádný jiný subjekt v České republice.

Komentáře jsou uzavřeny.