Společenská odpovědnost

Předseda: Ing. Milan Venclík, MBA

Členové: Ing. Petr Kostík, Jaromír Hron, Ing. Marek Juha

Sekce řeší problematiku společenské odpovědnosti v oblasti sociální ekonomiky z pohledu praxe a praktického využití a praktických dopadů na společnost a jednotlivce. Sociální ekonomika a sociální podnikání nemohou existovat bez společenské odpovědnosti občanů, rodin, institucí všech typů, komerční sféry ale hlavně bez aktivní podpory veřejné správy.

Sekce konstatuje:

 • Komora sociálních podniků je velmi aktivní v oblasti společenské aktivity v Jihomoravském kraji. V roce 2016 založila Komora sociálních podniků společně s Regionální hospodářskou komorou a Asociací nestátních a neziskových organizací „Platformu společenské odpovědnosti Jihomoravského kraje“.
 • Cílem této platformy je vytvářet a podporovat zdravou atmosféru ve společnosti v oblasti společenské odpovědnosti. Vytvářet a podporovat praktické příklady a projekty, vyrůstající z těchto principů.
 • Komora sociálních podniků a Platforma společenské odpovědnosti Jihomoravského kraje velmi úzce spolupracuje s Jihomoravským krajem a s Úřadem Jihomoravského kraje, který se stal lídrem a nositelem společenské odpovědnosti na Jižní Moravě.
 • Jihomoravský kraj vypisuje soutěž o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost, a výše uvedené instituce se aktivně podílejí na propagaci těchto aktivit.

Memorandum Komory sociálních podniků s Jihomoravským krajem

Komora sociálních podniků podepsala s Jihomoravským krajem základní dokument o spolupráci: MEMORANDUM O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI, v jehož prvním odstavci preambule se říká:

„Výše uvedené strany deklarují svým podpisem vůlí přispět vlastními možnostmi k maximálnímu sociálnímu a ekonomickému rozvoji Jihomoravského kraje. U vědomí nutnosti spolupráce všech zainteresovaných institucí, které mohou toto území dále rozvíjet, deklarují podpisem tohoto Memoranda zájem o vzájemnou spolupráci a partnerství v oblasti socioekonomického rozvoje a společenské odpovědnosti Jihomoravského kraje.“

A dále:

„Komora sociálních podniků je instituce, která vznikla na základě požadavků sociálních podniků, a která jediná v současné době systémově zastřešuje oblast sociálního podnikání, sociálních inovací a sociální ekonomiky. Je také velmi aktivní v oblasti společenské odpovědnosti.“

Komora sociálních podniků je i nositelem aktivit v oblasti sociální odpovědnosti v základním strategickém materiálu týkajícím se rozvoje lidského potenciálu v Jihomoravském kraji, a sice „Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016 – 2025“

V aktivitě 2.3.2.2 Společenská odpovědnost v oblasti:

 • Společensky odpovědného zadávání zakázek
 • Vzdělávání veřejné správy, občanů a dalších právnických osob v oblasti společenské odpovědnosti v JMK.

Problematika, kterou se sekce průběžně v současné době zabývá:

 • Tvorba metodiky medializace společenské odpovědnosti v celém spektru společnosti
 • Účinný model komunikace s veřejnou správou
 • Účinný model komunikace s komerční sférou
 • Medializování příkladů dobré praxe
 • Definice dopadů společenské odpovědnosti na sociální podnikání
 • Vzdělávání veřejné správy v oblasti společenské odpovědnosti

Komentáře jsou uzavřeny.