Zahraniční spolupráce

Předseda: Bc. Michal Lepka

Členové: Ing. Marek Juha, Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D,  Ing. Milan Venclík, MBA

Úkolem sekce je navazování vztahů se zahraničními partnery. V současné době má sekce za úkol vytvořit funkční vazby na Slovenské, Německé a Rakouské partnery pro navázání aktivní spolupráce v oblasti sociální ekonomie. Jedná se především o vzdělávací procesy, přenos příkladů dobré praxe a to oboustranně, neboť KSP a někteří její členové mají vytvořeny unikátní funkční projekty.

Dalším úkolem sekce je vytvořit vhodné podmínky pro tvorbu společných projektů.

Komentáře jsou uzavřeny.