O nás

Komora sociálních podniků je instituce, která vznikla na základě požadavků sociálních podniků, a která jediná v současné době systémově zastřešuje oblast sociálního podnikání, sociálních inovací a sociální ekonomiky. Je také velmi aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Spolupracuje aktivně s veřejnou správou, neziskovým sektorem, komerčním prostředím, příslušnými státními institucemi, vzdělávacími institucemi a toto prostředí propojuje. Sdružuje odborníky, kteří mají nejenom teoretické zkušenosti ale hlavně praktické zkušenosti, získané realizací funkčních pilotních projektů, což je zárukou smysluplnosti, ekonomičnosti a úspěšnosti společných projektů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných skupin na trhu práce a v oblasti sociálních inovací.

Komora sociálních podniků již několik roků provádí vzdělávací činnost, publikační činnost, iniciuje vznik nových sociálních podniků, včetně sumární inkubační pomoci těmto podnikům. Využívá a navazuje na patnáctileté zkušenosti v oblasti inovací, inovačních a inkubačních procesů, které byly Jihomoravským krajem a brněnskými univerzitami nastaveny a odzkoušeny v průběhu minulých patnácti let a jsou i v evropském kontextu uznávané jako unikátní.

Monitoruje a analyzuje skupiny ohrožené sociálním vyloučením, monitoruje i tržní příležitosti pro nově vznikající sociální podniky ve veřejném a komerčním prostoru. Aktivně s celým prostředím komunikuje. Sleduje současnou a i chystanou legislativu, včetně jejího připomínkování, která je pro sociální podniky nezbytně nutná k efektivnímu fungování.

Vytváří krátkodobé, střednědobé a i dlouhodobé strategie v oblasti lidských zdrojů. Velmi aktivně se zabývá i problematikou financování těchto aktivit jak z veřejných, tak ostatních zdrojů. Sleduje a vyhodnocuje současné výzvy jednotlivých institucí na podporu těchto aktivit pro všechny typy žadatelů a informuje je.

Komora sociálních podniků je i nositelem některých aktivit v základním strategickém materiálu týkajícím se rozvoje lidského potenciálu v Jihomoravském kraji, a sice Strategie lidských zdrojů do roku 2025 Jihomoravského kraje.

Komentáře jsou uzavřeny.