Nabídka pro členy KSP

Pro členy Komory sociálních podniků je zpracována tato nabídka jejich zapojení do činnosti:

 1. Možnost aktivněji ovlivňovat politiku podpory sociálních podnikatelů v JMK.
 2. Získat významnou slevu na akcích, pořádaných komorou. Komora plánuje uskutečňování těchto akcí:
  • Odborné vzdělávání sociálních podnikatelů zaměřené na specifika řízení sociálních podniků. (viz příloha)
  • Poradenství a mentoring podle specifických potřeb jednotlivých podniků a to jak v oblasti ekonomické, tak v oblastech práce s cílovými skupinami a naplňování ostatních principů sociálního podnikání
 3. Účastnit se seminářů a setkání s dalšími sociálními podnikateli a představiteli veřejné sféry
 4. Aktivně se zapojit se do připravovaných projektů KSP
 5. Připomínkovat a navrhovat chystaná opatření na podporu sociálního podnikání na celostátní úrovni.
 6. Aktivně se zapojit do šíření „dobré praxe“ sociálních podniků v regionu
 7. Možnost umístění zdarma odkazů vlastní firmy na stránkách KSP

Komentáře jsou uzavřeny.