Předmět činnosti komory

  1. šíření odborných informací o sociálním podnikání, k tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí a jiných obdobných setkání, publikace v periodikách, vydávání vlastních publikací a provozování vlastních webových stránek,
  2. poradenství v oblasti sociálního podnikání jak členům, tak dalším subjektům podnikající v této oblasti nebo zajímající se o toto téma,
  3. vyhledávání, shromažďování a zprostředkování informací o sociálním podnikání a souvisejících tématech,
  4. prosazování zájmů členů při komunikaci s veřejnou správou, jinými organizacemi a zahraničními institucemi,
  5. další činnosti, které jsou v souladu s cíli sdružení.

Komentáře jsou uzavřeny.