25.10.2017 – 2. Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“

Předseda představenstva Komora sociálních podniků se zástupci maloobchodního řetězce Brněnka zahájili 2. Veletrh sociálních podniků a chráněných dílen.

Na Veletrhu výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“ se představilo kolem třiceti těchto organizací.  Představily se i společností starající se o hendikepované osoby a podporující je při začleňování do společnosti a aktivního pracovního života. K vidění byly produkty organizací vytvářejících drobné řemeslné výrobky – například svíčky, mýdla, košíky, keramické lampy apod., tak firmy z odvětví strojírenského, potravinářského, služby IT, grafických společností, organizací s výrobou reklamních předmětů, úklidových společností a další. Svoje činnosti také prezentovaly i školy (například Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace) připravující zdravotně postižené na jejich budoucí povolání a instituce pomáhající tělesně postiženým – například APLA – Jižní Morava, Společnost Podané ruce a další. 

Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“ byl součástí 32. ročníku Veletrhu na Veletrhu, který organizovala Maloobchodní síť Brněnka spol. s r.o. Na této zastřešující akci se představilo okolo stovky vystavovatelů. Návštěvníci našeho veletrhu získali informace o nových možnostech a příležitostech využití nabídky sociálních podniků zákazníkům.

Veletrh se konal za finanční podpory Jihomoravského kraje, pod záštitou hejtmana JUDr. Bohumila Šimka a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marxové.

   

25.10.2017 – Pozvánka na 2. Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“

Zveme vás na 2. Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“ .

Na této akci, která proběhne 25. 10. 2017 od 10:00 hod. v areálu Veletrhy Brno, a.s., pavilon E,  můžete prezentovat své sociální podniky a „chráněné dílny“, tak i společnosti, které se o různým způsobem hendikepované osoby starají, pomáhají jim se začleněním do společnosti a aktivního pracovního života.

Na tomto místě získáte nové možnosti a příležitosti, jak využít nabídky sociálních podniků jak výrobků, tak i služeb (a tím i zákonem stanoveného náhradního plnění – plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením).

Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“  je součástí již tradiční Veletrhu na Veletrhu.

Organizátory jsou Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o., RAPO Brno s.r.o., JASO – DISTRIBUTOR, spol. s r.o., kterého se účastní více než 100 vystavovatelů.

Pokud máte zájem o pronájem stánku, kde bude prezentovat své výrobky a služby, prosím registrujte se na info@komora-socialnich-podniku.cz 

přihláška ke stažení ZDE

Těšíme se na Vás.

26.9.2017 – Pozvánka Regionální seminář „sociální inovace“

Seminář poskytne pohled vybraných důležitých aktérů z prostředí České republiky na sociální inovace. Ukáže, co sociální inovace jsou, jak začít, jaké možnosti s sebou přinášejí, ale i úskalí, kterými prošli ti, kteří mají s touto oblastí již několikaleté zkušenosti. 

Program:
9:45 – 10:00 registrace
10:00 – 11:45 Iva Kovandová a Václav Lintymer (MPSV). Jak vidí sociální inovace MPSV? Informace k sociálním inovacím – Operační program Zaměstnanost (informace o připravovaných výzvách)
11:45 – 12:15 Představení Oblastní unie neslyšících
Coffee break/občerstvení
13:00 – 13:45 Mgr. Darja Šlahorová (ředitelka Spirála o.p.s.) Jak podnikají ve Spirále?
13:45 – 15:00 Ing. Milan Venclík (Komora sociálních podniků a společensky odpovědných organizací). Dopad inovací na strukturu a rozvoj společnosti. Co mohou sociální inovace konkrétního přinést a jak s nimi začít?

Místo: Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc

 

24.8.2017 – Prodloužení uzávěrky Ocenění za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“

Přihlášky do soutěže můžete podávat až do 30. září 2017.

Podnikáme odpovědně oceňuje malé a střední podnikatele a rodinné firmy, kterým je odpovědné podnikání naprosto přirozené. Zvláštní kategorii v ceně tvoří sociální Podniky.

Cenu vyhlašuje Rada kvality ČR s Asociací společenské odpovědnostiAsociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit.

Vítězové převezmou ocenění 28. listopadu 2017 ve Španělském sále Pražského hradu.

Soutěžit můžete v kategoriích:

Více informací o soutěži zde.

Program nejenže hledá vítěze a oceňuje ty nejlepší. Ostatním účastníkům kromě zviditelnění nabízí také jednoduchý nástroj, jak zhodnotit jejich stávající strategii CSR. Prostřednictvím dotazníku, který pokládá otázky z tematických oblastí společenské odpovědnosti a zahrnuje specifika malých a středních podniků i sociálních podniků, mají organizace možnost nahlížet na své počiny v uceleném pohledu. Nabízí se jim tak prostor pro plánování, hodnocení a v konečném důsledku také pro zlepšování.

 

8.6.2017 – Základní principy Společensky odpovědného podnikání a sociálního začleňování

Pod záštitou Marka Šlapala, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, v prostorách auly krajského úřadu na Cejlu, Jihomoravský kraj ve spolupráci s Komorou sociálních podniků pořádal ve čtvrtek 8. června 2017 seminář Základní principy Společensky odpovědného podnikání a sociálního začleňování. Krajský úřad Jihomoravského kraje je otevřen novým trendům a příležitostem, které kladou důraz na společenskou odpovědnost podniků.

„Jsem velmi rád, že Jihomoravský kraj podporuje sociální podnikání. To totiž představuje pro handicapované občany, kteří se nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce, základní možnost jak se skutečně reálně začlenit do běžného života společnosti. Podpora sociálního podnikání je důležitá také pro – dle mého názoru – jeden z možných výstupů a výsledků transformačních procesů, které v Jihomoravském kraji probíhají,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Na programu semináře bylo představení Komory sociálních podniků, i seznámení s dokumenty Jihomoravského kraje, které se týkají společenské odpovědnosti i sociálního podnikání. Posluchači se také seznámili s AGE managementem, připravovaným zákonem o sociálním podnikání nebo s aktivní politikou zaměstnanosti, kterou uplatňuje Úřad práce.

Společensky odpovědné podnikání neboli Corporate Social Responsibility (CSR) je přístup podniků i organizací ke společenskému prostředí (včetně udržitelného rozvoje i životního prostředí). Firmy, které následují vizi společenské odpovědnosti, tak nepovažují za jedinou prioritu zisk, ale zohledňují ve svém konání environmentální i sociální důsledky vůči okolnímu prostředí.

( zdroj – https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=339740&TypeID=2 )

Prezentace naleznete v záložce „KE STAŽENÍ

Praha 29.5.2017 – Kulatý stůl – Sociální podnikání

 Na pozvání JUDr. Jana Chvojky, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu se zástupci Komory sociálních podniků Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA a Ing. Marek Juha zúčastnili diskuse k připravovanému zákonu o sociálním podnikání. Podklady k jednání naleznete ZDE

Pozvánka – 8.6.2017 – Základní principy Společensky odpovědného podnikání a sociálního začleňování

Komora Sociálních Podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem vás zve na seminář

Základní principy Společensky odpovědného podnikání a sociálního začleňování

který se koná pod záštitou Mgr. Marka Šlapala, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

dne: 8. 6. 2017 od 9,00 do 12,00 (prezence od 8,30)

místo: Administrativní a školicí centrum, Cejl 530/73, Brno, aula č. 117

Rezervujte si místo na emailu: info@komora-socialnich-podniku.cz, počet míst je omezen.

PROGRAM: Více

Praha 18.5.2017 – Odborný seminář „Sociální podnikání“

Předseda představenstva Ing. Milan Venclík a jeho kolegové z představenstva Mirka Wildmanová a Marek Juha se zúčastnili odborného semináře „Sociální podnikání“, který se konal pod záštitou předsedy poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické Romana Sklenáka a za podpory Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

Na semináři bylo diskutováno o sociálním podnikání a jeho potřebách v ČR, příkladech dobré praxe, sociálním podnikání v Praze, možnostech (sociálního) podnikání v hlavní činnosti právních forem neziskových organizací, pro a proti regulace sociálního podnikání v legislativě ČR. ( zdroj – http://www.uzs.cz/cz/konference/realizovane-konference )

Na semináři vystoupili zajímaví řečníci, níže jsou k dispozici jejich prezentace

SOCIÁLNÍ PODNIKY PŘI ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB NA TRHU PRÁCE – Mirka Wildmannová, Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PRAZE – Hynek Kalvoda, předseda Asociace občanských poraden

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO POTŘEBY V ČR – Milan Venclík, předseda Komory sociálních podniků

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE – Marek Juha, místopředseda Komory sociálních podniků

MOŽNOST (SOCIÁLNÍHO) PODNIKÁNÍ V HLAVNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ – Petr Vít, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

PRO A PROTI REGULACE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V LEGISLATIVĚ ČR – Lenka Kohoutová, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU – Svatava Škantová, vedoucí Oddělení projektů sociálního bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opava 16.5.2017 – Regionální seminář „Sociální podnikání: pojďme dělat věci jinak.“

Na dalším semináři Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z.s. (ANNO ČR) „Sociální podnikání: pojďme dělat věci jinak.“ opět vystoupil místopředseda představenstva Ing. Marek Juha představil Příklady dobré praxe sociálních podniků a vlastní zkušenosti ze sociálního podnikání v rámci skupiny společností „… a máme pro Vás práci“

Seminář je součástí projektu Asociace NNO z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“.

13.4.2017 – Konference – Podpora zaměstnávání OZP není jen Zákon o zaměstnanosti

Na Zelený čtvrtek 13.4.2017 se společnou iniciativou AZZP ČR a předsedy poslanecké sněmovny Jana Hamáčka uskutečnila konference pod záštitou premiéra Bohuslava Sobotky s názvem „Podpora zaměstnávání OZP není jen Zákon o zaměstnanosti“, která navazovala na loňskou konferenci v Senátu v rámci pokračování kampaně „Měníme zažité postoje – vracíme zdravotně postižené do života“.

Konference - Podpora zaměstnávání OZP není jen Zákon o zaměstnanosti   Záštita předsedy vlády Bohuslava SobotkyPozvánka konference - Reforma podpory pracovního uplatnění OZP - Senát 15.9.2016Program konference - Reforma podpory pracovního uplatnění OZP - Senát 15.9.2016 

Konference se účastnilo kolem 100 odborníků z celé ČR – zástupců státní správy, organizací zdravotně postižených, zaměstnavatelů a dalších.

více na http://www.azzp.cz/konference/podpora-zamestnavani-ozp-neni-jen-zakon-o-zamestnanosti