Pozvánka – Konference „Střední školy Jihomoravského kraje vzdělávající žáky se zdravotním postižením & Sociální podniky“ – středa 20.5.2015

Pozvanka na konferenci KSP 20150520_1Ve středu 20. 5. 2015 od 9:00 hod. v místnosti č. 121 školícího centra Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, 601 82 Brno

Program 9.00 hod – cca 13 hod:

 1. Zahájení
 2. Vystoupení náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Bc. Romana Celého, DiS.
 3. Představení Komory sociálních podniků a její činnosti – Ing. Milan Venclík
 4. Aktivní politika zaměstnanosti v rámci Krajské pobočky úřadu práce – Ing. Josef Bürger, pověřený řízením krajské pobočky v Brně
 5. Představení středních škol JMK vzdělávajících žáky se zdravotním postižením
  1. Předpokládaný počet absolventů 2015, 2016
  2. Obory vzdělání
 6. Představení sociálních podniků
 7. Požadavky na potenciální zaměstnance (absolventy škol JMK)
 8. Představení tržiště práce pro školy JMK a sociální podniky – Ing. Marek Juha
 9. Diskuse
Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.