Pozvánka – Kulatý stůl Komory sociálních podniků – úterý 17. 2. 2015

Pozvanka na kulaty stul KSP 20150217V úterý 17. 2. 2015 od 10:00 hod, v zasedací místnosti č. 240 Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Program:

10.00 hod – 12.00 hod – Dopolední blok

  • Úvod, přivítání
  • Podpora sociálního podnikání v Jihomoravském kraji – náměstek hejtmana Bc. Roman Celý, DiS.
  • Představení Komory sociálních podniků – Ing. Milan Venclík, MBA
  • Aktuální situace na trhu práce v České republice a strategie zaměstnanosti do roku 2020 – Ing. Jan Marek, náměstek ministryně, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Spolupráce Krajské hospodářské komory jižní Moravy se sociálními podniky – Mgr. Petr Kostík, ředitel

 

12.00 – 12.30 hod – Přestávka na občerstvení

12.30 – 14.00 hod – Odpolední blok

  • Zkušenosti neziskových organizací Jihomoravského kraje se sociálním podnikáním – RNDr. Bronislava Milinková, členka výkonného výboru Asociace nevládních neziskových organizací Jihomoravského kraje
  • Aktivní politika zaměstnanosti v rámci Krajské pobočky úřadu práce – Ing. Josef Bürger, pověřený řízením krajské pobočky v Brně
  • Vzdělávání žáků speciální střední školy v sociálním podnikání – Ing. Zahradníková Miroslava, ředitelka, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené
  • Příklady dobré praxe sociálních podniků – Ing. Marek Juha, místopředseda, Komora sociálních podniků
  • Výměna zkušeností účastníků při rozvíjení a budování sociálního podniku – diskuze
Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.