Studie proveditelnosti zaměřená na implementaci struktur v domácích dílnách OZP

Stručný popis projektu

Studie proveditelnosti zaměřená na implementaci struktur poskytování služeb a zpracování lokálních zemědělských a jiných produktů v „domácích dílnách“ osobami se zdravotním postižením. Studie by měla ukázat
do jaké míry by bylo možné realizovat regionální podniky (myšleno jako „sociální podnik“), které jsou schopny zpracovávat místní zemědělské (ale i jiné) produkty, poskytovat služby nebo vyrábět produkty z regionu a přitom jsou schopny zaměstnávat hendikepované lidi a dále je integrovat na otevřený trh práce. Záměrem je vytvořit podmínky pro společnou prodejní organizaci, příp. také společnou značku pro produkty a služby, která by byla uznávána v celé EU. Tím by mohly vzniknout (přeshraniční) synergické efekty při vstupu na trhy, pomocí uznávané značky zajišťující kvalitu a původ aby kupující věděl, že podporuje hendikepované a přitom dostává protihodnotu. Toto by bylo důležité i pro podniky, které v rámci společenské odpovědnosti kupují (chtěly by kupovat) také produkty a služby od organizací zaměstnávající především handicapované. Pro udržitelnou existenci sociálních podniků je zásadní mít odběratele.
Jedná se tedy o vytvoření podkladů pro skutečnou realizaci této myšlenky v praxi.Výsledky a doporučení tohoto projektu by měly být podkladem pro další a větší realizační projekt.

Cíle a cílové skupiny

Cílem je zjistit základní předpoklady pro možnost vytvoření sociálních podniků, které by zaměstnávaly handicapované osoby a při tom by měli lokální charakter – zpracování lokálních (zemědělských a jiných)produktů, nabídka lokálních služeb atd.
Vytvoření funkčního modelu, který by bylo možno realizovat v praxi. (podklady pro další projekt)
Vytvořit společnou prodejní marketingovou organizaci a marketingovou značku, která by tyto produkty uplatnila na trhu. Tzn. cílem je usnadnit těmto podnikům přístup na trh.
Cílové skupiny: neziskové organizace, sociální podniky, osoby zdravotně postižené, zákazníci, municipality, pracovníci v sociální oblasti, banky, školy, představitelé veřejné správy.

Popis aktivit žadatele

 • Vedení a administrace projektu.
 • Provedení rešerší týkajících se existující legislativy v oblasti podpory výroby a prodeje v daném regionu.SWOT analýza společné prodejní organizace a značky kvality.
 • Analýza trhu pro stanovení sektorů, v kterých by taková společné prodejní organizace mohla být potřebná a analýza vhodných produktů – jaké produkty a služby by přicházely v úvahu pro zpracování.
 • Průzkum webových stránek ohledně možných již existujících „příkladů dobré praxe“ v ČR.
 • Komparace analýz.
 • Návrh základního funkčního modelu, struktury společnosti a ekonomického konceptu pro realizaci.
 • Společná prezentace a diseminace výsledků.
 • Publikování výsledků a uspořádání workshopu.

Popis aktivit partnera

 • Provádění rešerší týkajících se již existující legislativy v oblasti výroby a společného prodeje v regionu a možností vytvoření značky pro produkty a služby uznávanou v celé EU.
 • Analýza trhu pro stanovení sektorů, v kterých by taková společné prodejní organizace mohla být potřebná a analýza vhodných produktů – jaké produkty a služby by přicházely v úvahu pro zpracování.
 • Komparace analýz.
 • Průzkum webových stránek ohledně možných již existujících „příkladů dobré praxe“ v Rakousku.
 • Návrh partnerství mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem (Vídní) pro realizaci společné kvalitní prodejní organizace.
 • Společná prezentace výsledků.
 • Publikování výsledků a uspořádání workshopu.

Popis výstupů projektu

 1. Rešerže existující legislativy v obou zemích. Rešerže možností vytvoření značky pro produkty a služby uznávanou v celé EU.
 2. Analýzy trhu a vhodných produktů a jejich komparace.
 3. Analýza příkladů dobré praxe v dané oblasti.
 4. Návrh základního funkčního modelu, struktury společnosti a ekonomického konceptu pro realizaci.
 5. Návrh partnerství mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem (Vídní) pro realizaci společné kvalitní prodejní organizace.
 6. Dva workshopy na prezentaci výsledků , publikace v odborném časopise, vydání 1000ks brožur, www-stranky

Přeshraniční dopad projektu

Mohou vzniknout (přeshraniční) synergické efekty:
Na základě zlepšení prodejní struktury by bylo možné lépe zajistit větší počet zaměstnaných OZP.
Může být posílen nákup lokálních výrobků vyráběných hendikepovanými skupinami. Podnikům se společenskou odpovědností (CSR) a sociálním podnikům se usnadní prokazování vlastní udržitelnosti(financování).
Přeshraniční spolupráce umožní vstup na nové trhy. Zlepšení prodeje a s tím zvýšení vlastních příjmů by mohlo vést k uvolnění lokálních prostředků v sociální oblasti.

Brožura – Základní filosofie sociálního podnikání v EU

Brožura – Grundphilosophie des sozialen Unternehmertums in der EU

Komentáře jsou uzavřeny.