Projekty – Jihomoravský kraj

Vytvoření seznamu škol a žáků, příprava konkrétních žáků pro konkrétní zaměstnavatele

Ve spolupráci s JMK, KHK JM, NNO, speciálními steřdními školami a jejich žáky je v rámci krátkodobého realizační plánu SRLZ 2016/2017 je tato aktivita zařazena v opatření 1.2.1, aktivitě 1.2.1.2 Dlouhodobá spolupráce speciálních a praktických škol JMK s potenciálními zaměstnavateli.

Finančně podpořeno z dotace JMK 2017 na základě smlouvy č. 049062/17/OKH“

Realizace a kofinancování přeshraničních projektů CZ-AT

Komora sociálních podniků bude realizovat v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika z Fondu malých projektů následující projekty:

1. Analýza a komparace znevýhodněných skupin obyvatel s postižením na trhu práce

2. Studie proveditelnosti zaměřená na implementaci struktur v domácích dílnách OZP.

Finanční prostředky budou použity na kofinancování projektu a jeho realizaci. Výsledky a výstupy projektu jsou velmi významné pro realizaci strategických materiálů v JMK. Přinesou velmi zajimavá data v rámci porovnávání přístupů v obou zemích. Budou použity pro spuštění dalších projektů, které přinesou finanční zdroje do Jihomoravského kraje.

Finančně podpořeno z dotace JMK 2018 na základě smlouvy č. 054281/18/OKH“

Komentáře jsou uzavřeny.