Poradenství

  1. Pro začínající sociální podnikatele
    1. Základní orientace v sociálním podnikání zájemce o založení sociálního podniku, posouzení podnikatelského záměru, volba vhodné právní formy.
    2. Poradenství při tvorbě podnikatelského plánu, zapracování hlavních principů sociálního podnikání, vypracování marketingové strategie, pomoc při volbě vhodného financování.
  1. Pro obce, mikroregiony a místní akční skupiny
    1. Vypracování strategických a rozvojových plánů v oblasti sociálního podnikání na plánovací období 2014+.

 

Komentáře jsou uzavřeny.