Nabídka vzdělávání pro management sociálního podniku

a) Základy sociálního podnikání  (8 hod)

 • Hlavní charakteristiky sociálního podnikání a podniku
 • Historické formy sociálního podnikání
 • Zahraniční zkušenosti se sociální ekonomikou
 • Právní formy a odlišnosti sociálních podniků
 • Charakteristika hlavních cílových skupin zaměstnanců
 • Místní rozměr sociálního podnikání a municipality
 • Podpora a význam sociálního podnikání v EU

b) Ekonomika a finance sociálního podnikání (8 hod)

 • Specifika při vytváření a optimalizaci pracovního kapitálu
 • Základy fundraisingu  a vícezdrojové financování
 • Veřejná podpora sociálního podnikání
 • Využití dotačních programů pro podporu sociálního podnikání
 • Nefinanční nástroje podpory sociálního podnikání
 • Odlišnosti v ekonomickém řízení (kalkulace, cena, sociální náklady)

c) Sociální marketing a využití sociálního kapitálu (14 hod)

 • Podnikatelský plán sociálního podniku
 • Využití veřejných zakázek (public procurement) v sociálním podnikání
 • Firemní kultura sociálního podniku, etický rozměr podnikání
 • Image a goodwill sociálního podniku
 • Využití místních podmínek pro sociální podnikání
 • Měření sociální přidané hodnoty a její využití

d)   Základy personální práce s osobami znevýhodněnými na trhu práce (8 hod)

 • Kategorie a charakteristiky znevýhodněných skupin osob
 • Základní přehled v oblasti sociálně zdravotní péče a základní klasifikace OZP
 • Diagnostika, posouzení zbytkového pracovního potenciálu
 • Komunikace a sociometrie
 • Socio – kulturní odlišnosti národnostních a specifických etnik

e)  Specifika v řízení sociálního podniku (14 hod)

 • Diverzity management
 • Odlišnosti v organizaci práce, základy ergonomie
 • Odlišnosti ve stanovení pracovního výkonu a norem spotřeby práce
 • Rozvržení pracovní doby v závislosti na zbytkovém pracovním potenciálu
 • Odlišnosti ve tvorbě motivačních faktorů a odměňování
 • Odlišnosti v inovačním procesu
 • Tvorba rehabilitačních a ozdravných programů
 • Využití environmentálních přístupů pro sociální podnikání
 • Specifika řízení chráněných dílen a pracovišť

Komentáře jsou uzavřeny.