Sociální podnik – kritéria

  • Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity prospívající společnosti a nebo místní komunitě vykonáváním soustavné ekonomické aktivity = zajištění veřejně prospěšných služeb
  • Podnik podporuje smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni (tzn. např. zajištěním zdrojů spolufinancování). Dodržuje etické principy včetně principu rovných příležitostí.
  • Zavádí nové metody práce;
  • Otvírání nové trhy
  • Zajišťuje nové zdroje surovin
  • Reorganizuje oblasti aktivit.

Sociální podnik vstupuje do místních iniciativ a partnerství, přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných oblastí:

  • Sociální podnik nese ekonomická rizika.
  • Je nezávislý na veřejných či soukromých institucích.
  • Využívá kombinaci tržních i netržních a nepeněžních zdrojů (např. dobrovolnictví).

Komentáře jsou uzavřeny.